Prijava na dodiplomske študijske programe

Kandidati za vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje se lahko prijavijo v dveh rokih. V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na razpisana mesta, objavljena v razpisu za vpis, v drugem in tretjem prijavnem roku pa se prijavijo na še prosta vpisna mesta, ki so objavljena na spletni strani VPIS UP.

Informativni dnevi za dodiplomski študij na UP PEF so potekali v mesecu januarju in februarju 2017.

Informativa  1

Pomembni datumi
- prvi prijavni rok: 6. februar-3. marec 2017
- drugi prijavni rok: 22.-29. avgust 2017
- drugi prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in državljani držav izven EU: 1.-15. avgust 2017

Do 30. septembra 2017 je možna prijava v dodatni letnik dodiplomskega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk v študijskem letu 2017/2018. Prijava

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok

UP PEFredniizredni
Pedagogika UN19-
Razredni pouk UN6-
Predšolska vzgoja VS - Koper06
Predšolska vzgoja VS - Novo mesto-8
Predšolska vzgoja - Škofja Loka-11

Razpis za vpis
UP PEF v študijskem letu 2017/2018 razpisuje pedagoške študijske programe prve stopnje: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja. V razpisu so navedeni tudi pogoji nadaljevanja študija po merilih za prehode.


Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo na eVŠ PORTAL:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do predpisanega roka. Po pošti mora priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi tiste priloge k prošnji, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 
  • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), se mora obrazec prijave za vpis natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno po pošti do predpisanega roka poslati na pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.
nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino