PSD

 

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta vsako leto ponuja tudi več posodobitvenih programov, ki jih izvaja skladno z odobritvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (MIZŠ). Posodobitveni programi so prvenstveno namenjeni posodabljanju disciplinarnega oz. strokovnega znanja v povezavi z didaktičnim usposabljanjem za uvajanje novosti v vzgojno-izobraževalno delo.

MIZŠ bo izvajanje posodobitvenih programov sofinanciralo na osnovi predhodno izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in v okviru finančnih zmogljivosti proračunske postavke namenjene izobraževanju učiteljev.

 

Več informacij o posodobitvenih programih najdete pod dejavnostmi Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino