posodobitveni programi


Posodobitvi programi predstavljajo vez med visokošolskimi učitelji UP PEF in pedagoškimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov. Posodobitveni programi so namenjeni posodabljanju znanja strokovnih delavcev (predvsem na področju vzgoje in izobraževanja), ki je potrebno za njihovo kakovostno izvajanje vsakodnevnih delovnih nalog.

____________________________________________________________________________

V študijskem letu 2016/2017 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta ponuja naslednje posodobitvene programe:

Ime programaObdobje izvedbe (predvideni*)Število ur izvedbeKoordinator programaSofinancirana in nesofinancirana vrednost v eur
NTC učenje - metodika celostnega pristopa k razvoju predšolskega otroka30. 9. 2016 (16.00 – 19.15)
1. 10. 2016 (8.00 – 16.00)
15. 10. 2016 (8.00 – 16.00)
24dr. Ranko Rajović26,2552,5
Razvedrilna matematika1. 3. 2016 - 30. 4. 2016*8doc. dr. Izidor Hafner13,5527,1
Poliedrske delavnice v vrtcih in v prvi triadi osnovne šoleprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Izidor Hafner7,1514,3
Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev za karierno orientacijo učencev in dijakov s posebnimi potrebami

program se ne bo izpeljal

16doc. dr. Janez Drobnič13,2826,56
Nadarjen otrok v vrtcuprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič15,7631,52
Poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji: ideje in strategije za uspešno usvajanje jezika pri otrocihprogram se ne bo izpeljal24izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič49,7399,46
Optimističen vzgojitelj predšolskih otrokprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Sonja Čotar Konrad13,927,8
Mentorstvo študentom na praksiprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Sonja Čotar Konrad14,2928,58
Podoživljanje književnega besedila z različnimi izraznimi sredstvi (likovna umetnost, ustvarjalni gib, pripovedovanje)program se ne bo izpeljal16doc. dr. Barbara Baloh13,4926,98
Doživljanje glasbe in izražanje doživetij

7. 1. 2017 (8.00 - 14.30) Piran (Vrtec Mornarček)

4. 3. 2017 (8.00 - 14.30)(Kranjski vrtci)

8prof. dr. Bogdana Borota1632
NTC učenje - razvoj kreativnosti in funkcionalnega znanja

10.2.2017 (16.00 – 19.15)
11.2.2017(8.00 – 16.00)
4.3.2017(8.00 – 16.00)

24dr. Ranko Rajović23,5847,16
Čustvena kompetentnost vzgojitelja predšolskih otrok25.3.20178doc. dr. Sonja Čotar Konrad13,927,8
Medkulturne in didaktične strategije pri zgodnjem učenju slovenščine kot drugega/tujega jezikaprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Barbara Baloh11,2722,54
Začetno opismenjevanje z glasboprogram se ne bo izpeljal8doc. dr. Barbara Baloh14,8229,64
Dejavnosti glasbenega opismenjevanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju v OŠprogram se ne bo izpeljal8prof. dr. Bogdana Borota14,9129,82
V mojem razredu je nadarjen učenec. Kaj zdaj?20. 5. 2017 (9.00 - 15.00)8doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič14,1328,26
Inovativni pristopi pri gibalnem učenju kot podpora učinkovitega razvijanja gibalnih sposobnosti v zgodnjem otroštvu17. 6. 2017 (8.00 - 14.00)8doc. dr. Iztok Retar14,4928,98

    NAVODILA ZA PRIJAVO NA POSODOBITVENE PROGRAME NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA:

Strokovne delavce morajo na posodobitveni program prijaviti ravnatelji vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer so zaposleni, in sicer preko spletne aplikacije KATIS – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2016/17.

Katalog z vsemi objavljenimi programi je dostopen na povezavi: https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx.

Bistvena novost prenovljene aplikacije je uvedba izključno elektronske prijave. Aplikacija deluje v vseh brskalnikih in je dostopna vsem strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Namenjena je prijavljanju in odjavljanju strokovnih delavcev v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki so objavljeni katalogu.

Postopek prijave preko spletne aplikacije KATIS:

1. strokovnega delavca na izbrano izobraževanje prijavi ravnatelj (s pomočjo certifikata, ki ga je prejel s strani ministrstva)

ali

2. strokovni delavec se prijavi sam, in sicer tako, da mu ravnatelj dodeli geslo (v rubriki »Udeleženci« s klikom na gumb »Zgeneriraj geslo«; geslo bo poslano na elektronski naslov, ki je naveden v podatkih o udeležencu) ali na e-naslov katis.mizs@gov.si strokovni delavec pošlje prošnjo za dodelitev gesla za vstop v spletno aplikacijo KATIS.

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino