govorilne ure

 

 GOVORILNE URE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 V SPOMLADANSKEM SEMESTRU:

 

Ime in priimek

Dan v tednuUra Prostor oziroma opombe
Beno Arnejčič

po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: beno.arnejcic@pef.upr.si

Boštjan Bajželj
Barbara Balohv avli UP PEF, predhodna najava po e-pošti:barbara.baloh@pef.upr.si
Ana Bardorfer

Obvezna predhodna najavi po e-pošti: ana.bardorfer@pef.upr.si (kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko v stavbi UP FM - 2. nadstropje)

Cene Bavecpo dogovoru prek elektronske pošte: cene.bavec@guest.arnes.si
Andrej Berdajs

po predhodnem dogovoru preko e-pošte: andrej.berdajs@pef.upr.si

Eda Birsa


v sejni sobi UP PEF, po predhodnem dogovoru po e-pošti: eda.birsa@pef.upr.si

Bogdana Borotav prostorih dekanata (1. nad. UP PEF).
Silva Bratož

Dijaški dom (2. nadstropje stavbe UP FM) po predhodnem dogovoru e - pošte: silva.bratoz@pef.upr.si
Sara Brezigarpo dogovorupo dogovorupo predhodni najavi po e-pošti:sara.brezigar@pef.upr.si
Majda Cencičpo predhodnem dogovoru preko e-pošte: Majda.Cencic@guest.arnes.si
Mara Cotičdekanat
Nastja Cotičpo dogovorupo dogovorupo predhodni najavi prek e-pošte: nastja.cotic@pef.upr.si (kabinet za naravoslovje in tehniko)
Urška Čeklićpo dogovorupo dogovorupo dogovoru po e-pošti: urska.ceklic@pef.upr.si
Sonja Čotar Konrad

Kabinet za psihološke vede in specialno pedagogiko, 2. nadstropje (stavba UP FM)

po predhodni najavi po e-pošti: sonja.cotarkonrad@pef.upr.si

Petra Dolencv sejni sobi UP PEF, po predhodnem dogovoru po e-pošti: petra.dolenc@pef.upr.si
Nataša Dolenc Orbanićpo dogovorupo dogovorupo predhodni najavi prek e-pošte: natasa.dolenc@pef.upr.si (kabinet za naravoslovje - PNT)
Karmen Drljićpo dogovorupo dogovorupo predhodni najavi prek e-pošte: karmen.drljic@pef.upr.si v kabinetu za psihološke vede in specialno pedagogiko, 2. nadstropje (stavba UP FM)
Janez Drobničpo dogovorupo dogovoru

po predhodni najavi prek e-pošte: janez.drobnic@pef.upr.si v Sejni sobi

Darjo Felda

zaželena predhodna najava

Petra Furlan

Delavka je na materinskem in starševskem dopustu.

Marko Gavriloskipo predhodnem dogovoru preko e-pošte: marko.gavriloski@pef.upr.si (Kabinet za pedagoške in družboslovne vede, UP FM, 2. nadstropje)
Vesna Geršak

po predhodni najavi po e-pošti: vesna.gersak@pef.upr.si

Tomaž Grušovnik

po predhodni najavi po e-pošti: tomaz.grusovnik@pef.upr.si (Kabinet za pedagoške in družboslovne vede, UP FM, 2. nadstropje)

Barbara Horvat

po predhodni najavi po e-pošti: barbara.horvat@pef.upr.si

Danijela Horvat Samardžija

na OŠ Antona Ukmarja po analizah nastopov in predhodni najavi po e-pošti: danijela.horvat@pef.upr.si

Dejan Hozjankabinet prodekanov, 2. nadstropje UP PEF
Andreja Istenič Starčičkabinet prodekanov, 2. nadstropje UP PEF
Giuliana Jelovčan

po predhodnem dogovoru preko e-pošte: giuliana.jelovcan@pef.upr.si

Matjaž Juhart
Majda Kaučič-Baša

po predhodni najavi na e-naslov: m.kaucic@libero.it ob četrtkih in petkih (ura po dogovoru).

Tina Kavčič

po predhodni najavi po e-pošti: tina.kavcic@pef.upr.si

Darja Kerecv Sejni sobu UP PEF, po predhodnem dogovoru preko e-pošte: darja.kerec@pef.upr.si
Aksinja Kermaunerpo predhodni najavi prek e-pošte: aksinja.kermauner@pef.upr.si
Lara Kobalpo predhodni najavi po e-pošti: lara.kobal@pef.upr.si
Alenka Kocbekpo predhodni najavi po e-pošti: alenka.kocbek@pef.upr.si
Barbara Kopačinkabinet za glasbo in šport
po predhodnem dogovoru s študenti na elektronski naslov barbara.kopacin@pef.upr.si
Bojana Kraljkabinet za glasbo in šport UPPEF
Nina Krmacpo predhodnem dogovoru preko e-pošte v pisarni Center za vseživljenjsko učenje (2. nadstropje)
Andreja Klančarpo predhodnem dogovoru prek e-pošte andreja.klancar@gmail.com
Tina Kavčičpo predhodnem dogovoru prek e-pošte: tina.kavcic@pef.upr.si
Andrej KocjanObvezna predhodna najava po e-pošti: andrej.kocjan@pef.upr.si (Kabinet za pedagoške in družboslovne vede, UP FM, 2. nadstropje)
Nives Kovačpo predhodni najavi prek e-pošte: kovac@mbss.org
Gregor Kovačičkabinet 31 na UP FHŠ (obvezna predhodna najava preko e-pošte: gregor.kovacic@fhs.upr.si)
Lea Kozelpo predhodnem dogovoru preko e-pošte. Govorilne ure bodo potekale na OŠ Antona Ukmarja Koper, učilnica 4. b.
Mitja Krajnčanpo predhodni najavi prek e-pošte: mitja.krajncan@pef.upr.si
Bojana Kraljv kabinetu športa in glasbe (1. nad.)
Nina Krmacpo predhodnem dogovoru preko e-pošte v Kabinetu za matematiko in tehniko (2. nadstropje)
Mojca Kukanja GabrijelčičObvezna je predhodna najava po e-pošti: mojca.k.gabrijelcic@pef.upr.si ali mojca.k.gabrijelcic@gmail.com
Jurka Lepičnik VodopivecObvezna predhodna najava po e-pošti: jurka.lepicnik@pef.upr.si
Irina Lešnikpo predhodni najavi preko e-pošte: irina.lesnik@pef.upr.si
Ivan Lešnikpo predhodni najavi preko e-pošte: ivan.lesnik@pef.upr.si (Kabinet za glasbo)
Vida Medved Udovičkabinet v dekanatu, 1. nadstropje, za PV izredni študij prek e-pošte: vida.udovic@pef.upr.si
Martina Mejak

po predhodni najavi po e-pošti: martina.mejak@pef.upr.si(kabinet za jezike na UP FM)

Martina Merljakpo predhodni najavi po e-pošti: martina.merljak@pef.upr.si
Sanela Mešinović

Kabinet UP PEF (št. 20) v stavbiUP FM,2. nadstropje

Maja Mezgecpo predhodni najavi po e-pošti
Stanko Pelcvelja do 31. 5. 2017 (obvezna predhodna najava na stanko.pelc@pef.upr.si
Marjanca Pergar KuščerPred sejno sobo. Predhodna najava ali drugačen dogovor po e-pošti.
Mojca PetričPo predhodnem dogovorupo e-pošti: mojca.petric@pef.upr.si
Anja Pirihob predhodnem dogovoru prek e-pošte: anja.pirih@fhs.upr.si; vKabinetu za jezike in književnost
Marija Piskpo predhodnem dogovoru prek e-pošte: marija.pisk@pef.upr.si; na hodniku v 2. nadstropju
Rado Pišotpo predhodni najavipo e-pošti: rado.pisot@zrs.upr.si-v prostorih UP ZRS (Garibaldijeva 1)
Saša Pišotob predhodni najavi po e-pošti: sasa.pisot@zrs.upr.si
Janja Plazarpo dogovorupo dogovoruv kabinetu naravoslovja - PNTs predhodno najavo na janja.plazar@pef.upr.si
Monika Rebecpo predhodni najavi na e.naslov:monika.rebec@pef.upr.si
Iztok Retar

po predhodnem dogovoru po e-pošti: iztok.retar@pef.upr.si

Vanja Riccarda Kiswardaypo predhodni najavi prek e-pošte: vanjariccarda.kiswarday@pef.upr.si; v kabinetu za specialno pedagogiko, UP FM, 2. nadstropje
Martina Rodela

predhodna najava po e-pošti: martina.rodela@pef.upr.si

Sonja Rutar

po predhodnem dogovoru po e-pošti: sonja.rutar@pef.upr.si UP FM, 2. nadstropje kabinet UP PEF

Igor Saksida

po predavanjih ali po dogovoru po predhodni najavi na e-naslov: igor.saksida@guest.arnes.si ali 041518760

Anita Silaob predhodni najavi preko e-pošte: anita.sila@pef.upr.si
Blaž Simčič

obvezna predhodna najava po e-pošti: blaz.simcic@pef.upr.si (UP FM, 2. nadstropje: Kabinet za pedagoške in družboslovne vede)

Jelena Sitar Cvetkoob predhodni najavi preko e-pošte: jelena.sitar.cvetko@pef.upr.si
Sonja Starc

v Dijaškem in študentskem domu Koper, 2. nadstropje stavbe UP FM, Kabinet za jezike in književnost

Marko Strle
Agnes Šömen Joksićpo predhodnem dogovoru preko e-pošte: agnes.somen@fvz.upr.si
Vesna Štembergerobvezna predhodna navaja prek e-pošte: vesna.stemberger@pef.upr.si
Tina Štemberger

po predhodni najavi prek e-pošte: tina.stemberger@pef.upr.si

(UP FM, 2. nadstropje: Kabinet za pedagoške in družboslovne vede)

Smišljana Škvarčpo predhodni najavi prek e-pošte: smiljana.skvarc@gmail.com
Bojan Šturmbojan.sturm@pef.upr.si ali na tel. št.040302020
Andreja Štucin Cergol

po predhodnem dogovoru preko e-pošte: andreja.stucincergol@pef.upr.si

Andraž Teršek
Urban Vehovar

obvezna predhodna najava: urban.vehovar@pef.upr.si (svoj prihod najavite na dan prej), v Sejni sobi UP PEF. V mesecu maju bodo govorilne ure potekale vsak ponedeljek.

Jelena Vidmar
Sabina Viščekpredhodna najava po e-pošti: sabina.viscek@pef.upr.si
Tadeja Volmut

po predhodni najavi po e-pošti: tadeja.volmut@pef.upr.si

Marina VolkDelavka je na materinskem in starševskem dopustu.
Tatjana Vonta
Janja Vrabec Janežič

po predhodni najavi prek e-pošte: janja.vrabec@pef.upr.si

Barbara Zormanpo predhodni najavi po e-pošti: barbara.zorman@pef.upr.si
Darjo Zuljanpo predhodni najavi preko e-pošte: darjo.zuljan@pef.upr.si
Amalija Žakelj

po predhodni najavi preko e-pošte: amalija.zakelj@zrss.si
V Sejni sobi

Tilen Žbona
Mojca Žefranpredhodna najava po e-pošti, v Dijaškem in študentskem domu Koper, 2. nadstropje stavbe UP FM, Kabinet za jezike in književnost

Visokošolski učitelji in sodelavci so navedeni po abecednem vrstnem redu priimkov.

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino