dodiplomski študijski programi – izredni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 21.11.2017 ob 10:55


Število vseh obvestil: 14

1. obvestilo: 21.11.2017 - 1. letnik PV IŠ KOPER - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ

2. obvestilo: 21.11.2017 - OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE

3. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

4. obvestilo: 14.11.2017 - OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota

5. obvestilo: 09.11.2017 - 2.PV-IŠ KOPER: ZGODNJE UČENJE DRUŽBOSLOVJA - OBVESTILO (IZVEDBA SV DNE 1. IN 2. DECEMBRA 2017)

6. obvestilo: 24.10.2017 - 1.PV-IŠ KOPER: DIDAKTIKA - SPREMEMBA DATUMA IZVEDBE VAJ ZA 3. SKUPINO TER POTEK VAJ ZA 1. SKUPINO DNE 2. DECEMBRA 2017

7. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

8. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

9. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS

10. obvestilo: 28.03.2017 - dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev

11. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

12. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

13. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študija

14. obvestilo: 06.01.2014 - 3. PV - IŠ IN ABSOLVENTI KOPER: NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE1. letnik PV IŠ KOPER - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ
Datum: 21.11.2017

Študente obveščamo, da bo pri predmetu Didaktika 5 LV - 1. skupina (izr. prof. dr Anna Kožuh)  pričela z vajami ob 8 uri (in ne ob 9:00 kot je bilo prvotno zavedeno).

 

Referat za študente

OBVESTILO ZA VIŠJE LETNIKE - PREVZEM NALEPK ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
Datum: 21.11.2017

Obveščamo vas, da so prispele nalepke za študentske izkaznice (za študente višjih letnikov). Možen prevzem v referatu UP PEF, v času uradnih ur.

Referat za študente 

Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v četrtek, 23. novembra ter v petek, 24. novembra 2017, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

Razglas je objavljen na spodnji povezavi:

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/

OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota
Datum: 14.11.2017

Spoštovani študenti,

dr. Bogdana Borota bo na e-sporočila študentov odgovorila po 21. novembru 2017. Hvala za razumevanje.

 

Dr. Bogdana Borota

2.PV-IŠ KOPER: ZGODNJE UČENJE DRUŽBOSLOVJA - OBVESTILO (IZVEDBA SV DNE 1. IN 2. DECEMBRA 2017)
Datum: 09.11.2017

 Obveščamo vas, da zaradi lažjega poteka vaj pri predmetu Zgodnje učenje družboslovja bodo  imeli študentje 2.letnika PV IŠ Koper vaje v dveh skupinah:

 1. 12. pridejo skupine A, B in C,  2. 12. prideta skupini Č in D.

 

Danijela Horvat Samardžija, asist.

1.PV-IŠ KOPER: DIDAKTIKA - SPREMEMBA DATUMA IZVEDBE VAJ ZA 3. SKUPINO TER POTEK VAJ ZA 1. SKUPINO DNE 2. DECEMBRA 2017
Datum: 24.10.2017

Sporočamo vam spremembo datuma izvedbe vaj predmeta DIDAKTIKA za 3. skupino ter potek vaj za 1. skupino:

 

Vaje za 3. skupino bodo potekale v soboto, 2. decembra 2017 od 12.00 do 16.00 v P1. Vaje za 1. skupino pa od 9.00 do 12.00 v P1.

 

Sprememba na urniku je označena z rdečo barvo.

 

Referat za študente

 

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev
Datum: 28.03.2017

Pozdravljene študentke, pozdravljeni študentje,

 

UP PEF in ŠS UP PEF tudi letos organizirata dneve odprtih vrat – delavnice za otroke iz koprskih vrtcev. Nujno bi potrebovala za pomoč pri organizaciji in izpeljavi delavnice - vadbene urice urice za predšolske otroke - 6 študentk. Delavnica bo v petek, 7. aprila 2017 od 9.30 do 10.30 v atriju fakultete.

 

Prosim, če lahko povprašate med svojimi kolegi, sošolci in sošolkami. Prosim, posredujte na skupno elektronsko pošto.

 

Več info na: tadeja.volmut@pef.upr.si 

 

Vnaprej se vam zahvaljujem in lepo pozdravljam.

 

doc. dr. Tadeja Volmut

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.3. PV - IŠ IN ABSOLVENTI KOPER: NALEPKE ZA ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
Datum: 06.01.2014

Obveščamo vas, da smo prejeli nalepke za študentske izkaznice. Prevzamete jih lahko v času uradni ur.

 

Referat za študente

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Ljutomer

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 7

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 14.11.2017 - OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota

3. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

4. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

5. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

6. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

7. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v petek, 24. novembra od 15.00 do 17.00, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/


OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota
Datum: 14.11.2017

Spoštovani študenti,

dr. Bogdana Borota bo na e-sporočila študentov odgovorila po 21. novembru 2017. Hvala za razumevanje.

 

Dr. Bogdana Borota

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Slovenske Konjice

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 11

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 17.11.2017 - 2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE - SPREMEMBA URNIKA (PROSTORA)

3. obvestilo: 14.11.2017 - OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota

4. obvestilo: 06.11.2017 - 2. PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: INKLUZIJA V VRTCU - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ (LV)

5. obvestilo: 20.10.2017 - 2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: GIBALNO-ŠPORTNE DEJAVNOSTI - SPREMEMBA IZVAJALCA IN SPREMEMBA LOKACIJE IZVEDBE VAJ ZA DNE 10. IN 11. NOVEMBER 2017

6. obvestilo: 11.10.2017 - 2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: GLASBENE DEJAVNOSTI - POPRAVEK URNIKA ZA DATUM 25. NOVEMBER 2017

7. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

8. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

9. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

10. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

11. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v petek, 24. novembra od 15.00 do 17.00, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/


2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE - SPREMEMBA URNIKA (PROSTORA)
Datum: 17.11.2017

Obveščamo vas, da bodo dne, 1. 12. 2017 seminarske vaje potekale v Dvorani (predavalnica na Gimnaziji) in ne v telovadnici - O.Š.Tepanje, kot je bilo prvotno zapisano.

 

Referat za študente

OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota
Datum: 14.11.2017

Spoštovani študenti,

dr. Bogdana Borota bo na e-sporočila študentov odgovorila po 21. novembru 2017. Hvala za razumevanje.

 

Dr. Bogdana Borota

2. PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: INKLUZIJA V VRTCU - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ (LV)
Datum: 06.11.2017

Sporočamo vam spremembo izvedbe vaj pri predmetu INKLUZIJA V VRTCU:

Vaje za 2. in 3. skupino bodo potekale skupaj dne 8. decembra  2017 od 16.00 do 20.00.

Vaje za 1. skupino pa dne 9. decembra 2017 od 9.00 do 13.00

 

Za izvedbo seminarskih vaj (SV) ni sprememb.

 

Spremembe na urniku so označene z zeleno barvo.

 

Referat za študente

2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: GIBALNO-ŠPORTNE DEJAVNOSTI - SPREMEMBA IZVAJALCA IN SPREMEMBA LOKACIJE IZVEDBE VAJ ZA DNE 10. IN 11. NOVEMBER 2017
Datum: 20.10.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe izvajalca predmeta GIBALNO-ŠPORTNE DEJAVNOSTI v Slovenskih Konjicah. Vse obveznosti predmeta bo imel doc. dr. Iztok Retar.

Hkrati vam sporočamo tudi spremembo lokacije izvedbe vaj za datum 10. in 11. november 2017. Vaje bodo potekale v telovadnici OŠ Ob Dravinji - Ulica Dušana Jereba 1, Slovenske Konjice.

 

Spremembe na urniku so označene z oranžno barvo.

 

Referat za študente

2.PV-IŠ SLOVENSKE KONJICE: GLASBENE DEJAVNOSTI - POPRAVEK URNIKA ZA DATUM 25. NOVEMBER 2017
Datum: 11.10.2017

Obveščamo vas, da bodo vaje pri predmetu GLASBENE DEJAVNOSTI dne 25. novembra 2017 potekale skupaj za skupino B in D, in sicer od 13.00 do 16.00 v učilnici umetnost.

 

Sprememba je vidna tudi na urniku.

 

Referat za študente

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Ptuj

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 12

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 14.11.2017 - 3.PV-IŠ PTUJ: SPREMEMBA UČILNICE ZA PETEK, 17. NOVEMBRA 2017 (JEZIKOVNE DEJAVNOSTI V VRTCU - SV)

3. obvestilo: 14.11.2017 - 2.PV-IŠ PTUJ: SPREMEMBA UČILNICE ZA PETEK, 17. NOVEMBRA 2017 (PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA - SV)

4. obvestilo: 14.11.2017 - OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota

5. obvestilo: 27.10.2017 - 2.PV-IŠ PTUJ: URNIK - INKLUZIJA V VRTCU - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ (LV)

6. obvestilo: 27.10.2017 - 2.PV-IŠ PTUJ: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA - OBVESTILO: GRADIVO

7. obvestilo: 25.10.2017 - 3.PV-IŠ PTUJ: SPECIALNA PEDAGOGIKA - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ V MESECU MAJU 2018

8. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

9. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

10. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

11. obvestilo: 08.03.2016 - Nova Pravila o diplomi UP PEF

12. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v petek, 24. novembra od 15.00 do 17.00, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/


3.PV-IŠ PTUJ: SPREMEMBA UČILNICE ZA PETEK, 17. NOVEMBRA 2017 (JEZIKOVNE DEJAVNOSTI V VRTCU - SV)
Datum: 14.11.2017

Obveščamo vas, da bodo seminarske vaje pri predmetu JEZIKOVNE DEJAVNOSTI V VRTCU ta petek, 17. novembra 2017 potekale v Gasilskem domu - rumena predavalnica.

Za soboto, 18. novembra 2017 ni sprememb, s seminarskimi vajami nadaljujete po urniku v Narodnem domu Ptuj.

 

Sprememba na urniku je označena z zeleno barvo.

 

Referat za študente

2.PV-IŠ PTUJ: SPREMEMBA UČILNICE ZA PETEK, 17. NOVEMBRA 2017 (PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA - SV)
Datum: 14.11.2017

Obveščamo vas, da bodo seminarske vaje pri predmetu PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA ta petek, 17. novembra 2017 potekale v Gasilskem domu - velika dvorana. Sprememba na urniku je označena z zeleno barvo.

 

Referat za študente

OBVESTILO ZA REDNE IN IZREDNE ŠTUDENTE PV - izr. prof. dr. Bogdana Borota
Datum: 14.11.2017

Spoštovani študenti,

dr. Bogdana Borota bo na e-sporočila študentov odgovorila po 21. novembru 2017. Hvala za razumevanje.

 

Dr. Bogdana Borota

2.PV-IŠ PTUJ: URNIK - INKLUZIJA V VRTCU - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ (LV)
Datum: 27.10.2017

Sporočamo vam spremembo izvedbe vaj pri predmetu INKLUZIJA V VRTCU:

Vaje za 1. in 3. skupino bodo potekale skupaj dne 24. novembra 2017 od 16.00 do 20.00.

Vaje za 2. skupino pa dne 1. decembra 2017 od 16.00 do 20.00

 

Za izvedbo seminarskih vaj (SV) ni sprememb, prvotno določeni datum je prost.

 

Spremembe na urniku so označene z rdečo barvo.

 

Referat za študente

2.PV-IŠ PTUJ: PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA - OBVESTILO: GRADIVO
Datum: 27.10.2017

Obveščamo vas, da na spletni strani UP PEF pod spodaj navedno povezano najdete gradivo za predavanja predmeta PEDAGOŠKA PSIHOLOGIJA.

 

 http://www.pef.upr.si/zalozniska_dejavnost/ucbeniska_gradiva/

 

Gradivo prinesite s seboj na predavanja.

 

 

Referat za študente

 

 

 

3.PV-IŠ PTUJ: SPECIALNA PEDAGOGIKA - SPREMEMBA IZVEDBE VAJ V MESECU MAJU 2018
Datum: 25.10.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe urnika, in sicer v mesecu maju 2018 za predmet SPECIALNA PEDAGOGIKA - izvedba vaj.

 

Predvidene vaje predmeta SPECIALNA PEDAGOGIKA po urniku za 3. in 1. skupino se prenesejo na datum 19. in 26. maj 2018. Torej 3. skupina bo vaje predmeta imela dne 19. maja 2018, 1. skupina pa 26. maja 2018. Sprememba na urniku je označena z rdečo barvo.

 

Prosimo za pregled.

 

Referat za študente

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Nova Pravila o diplomi UP PEF
Datum: 08.03.2016

S 1. aprilom 2016 stopijo v veljavo nova Pravila o diplomi UP PEF, ki jih je Senat UP PEF sprejel  4. 3. 2016. Objavljena so na spletni strani UP PEF, prilagojena so jim tudi Kratka navodila, ki so ravno tako na spletni strani. Nova pravila, med drugim,

·         omejujejo število oblikovno-tehničnih pregledov s strani strokovne službe ter s tem povečujejo odgovornost študentov pri oblikovanju del,

·         spreminjajo število izvodov zaključnih del ob prijavi k zagovoru,

·         določajo pogoje za izdajo potrdila o zaključku študija (potrdila o diplomiranju).

Vsi obrazci so na razpolago v ŠIS-u: gradiva za študente/gradiva za zaključek študija  in pa tudi na spletni strani UP PEF.

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 14.11.2017 - 1.PV-IŠ NOVO MESTO: SLOVENSKI JEZIK 1 - GRADIVO ZA VAJE

3. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠISRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v petek, 24. novembra od 15.00 do 17.00, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/


1.PV-IŠ NOVO MESTO: SLOVENSKI JEZIK 1 - GRADIVO ZA VAJE
Datum: 14.11.2017

Spoštovane študentke in spoštovani študentje,

 

obveščam vas, da je gradivo za vaje pri Slovenskem jeziku 1 (enota Novo mesto) dostopno v ŠIS-u v razdelku Slovenski jezik 1 - drugo gradivo.

Prosim, če gradivo prinesete na vaje. Hvala.

 

Lep pozdrav

 

Martina Rodela  

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Dodiplomski študijski programi – izredni študij - Predšolska vzgoja Koper

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 17.11.2017 - 1.PV-IŠ ŠKOFJA LOKA: GLASBENE DEJAVNOSTI - ODPOVED PREDAVANJ

3. obvestilo: 24.08.2017 - SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠISRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v petek, 24. novembra od 15.00 do 17.00, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/


1.PV-IŠ ŠKOFJA LOKA: GLASBENE DEJAVNOSTI - ODPOVED PREDAVANJ
Datum: 17.11.2017

Obveščamo vas, da jutri, 18. 11. 2017, ODPADEJO PREDAVANJA predmeta PLESNE DEJAVNOSTI, zaradi bolezni izvajalke.

Referat za študente 

SPREMEMBA uporabniškega imena za prijavo v ŠIS
Datum: 24.08.2017

Obveščamo vse študente, ki ste se v študijskem letu 2017/2018 prvič vpisali na UP PEF, da je prišlo do spremembe pri uporabniškem imenu za prijavo v sistem ŠIS.

Od sedaj naprej, je za prijavo v sistem ŠIS potrebno napisati VPISNO ŠTEVILKO na polje uporabniško ime, geslo ostaja nespremenjeno.

 

 

Referat za študente.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino