podiplomski študij – redni in izredni študij

 Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Magistrski študijski programi 2. stopnje

Zbrano dne 22.11.2017 ob 10:45


Število vseh obvestil: 17

1. obvestilo: 22.11.2017 - 1. letnik RP: Specialna pedagogika - obvestilo

2. obvestilo: 21.11.2017 - 1. letnik RP (2. stopnja): MAGISTRSKI SEMINAR - odpoved predavanj

3. obvestilo: 20.11.2017 - Sprememba predavalnice - RP. 1. l. Magistrski seminar

4. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

5. obvestilo: 15.11.2017 - IP - IŠ PTUJ (2. STOPNJA): RAZISKOVANJE INKLUZIJE - OBVESTILO O GRADIVU ZA PREDMET

6. obvestilo: 13.11.2017 - 2. letnik ZGODNJE UČENJE (2. STOPNJA): OTROK IN GLASBENO OKOLJE - PRIČETEK PREDAVANJ

7. obvestilo: 08.11.2017 - 1. letnik SOC. PED. (redni): SPREMEMBA URNIKA (ob četrtkih)

8. obvestilo: 11.10.2017 - Urniki in opravljanje obveznosti za 1. letnik IP izredni študij

9. obvestilo: 05.10.2017 - 1. letnik SP (redni): PSIHIATRIJA ZA SOCIALNE PEDAGOGE - izvedba predmeta

10. obvestilo: 03.10.2017 - URNIK IP-IŠ PTUJ (VPISNA GENERACIJA 2017/18) - RAZISKOVANJE INKLUZIJE: SPREMEMBA UČILNICE ZA IZVEDBO LV IN SV

11. obvestilo: 03.10.2017 - URNIK SOCIALNA PEDAGOGIKA (VPISNA GENERACIJA 2016/17) - PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI - SPREMEMBA RAZPOREDA IZVEDBE PREDMETA

12. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

13. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

14. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranje

15. obvestilo: 24.03.2016 - IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU

16. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

17. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študija1. letnik RP: Specialna pedagogika - obvestilo
Datum: 22.11.2017

Obveščamo vas, da v sredo, 29. 11. 2017, odpadejo laboratorijske vaje pri predmetu Specialna pedagogika, zaradi odsotnosti predavateljice.

O nadomeščanju boste še obveščeni na naslednjih vajah.

Referat za študente

1. letnik RP (2. stopnja): MAGISTRSKI SEMINAR - odpoved predavanj
Datum: 21.11.2017

Obveščamo vas, da v sredo, dne 22.11.2017 odpadejo predavanja Magistrski seminar RP.

Referat za študente

Sprememba predavalnice - RP. 1. l. Magistrski seminar
Datum: 20.11.2017

Spoštovani,

29.11.2017 se bodo obveznosti pri predmetu Magistrski seminar od 13 - 14 ure odvijale v predavalnici P6 (namesto FM3).

Hvala za razumevanje.

Referat za študente.

Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v četrtek, 23. novembra ter v petek, 24. novembra 2017, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

Razglas je objavljen na spodnji povezavi:

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/

IP - IŠ PTUJ (2. STOPNJA): RAZISKOVANJE INKLUZIJE - OBVESTILO O GRADIVU ZA PREDMET
Datum: 15.11.2017

Spoštovani!

 

V petek, 24. 11. 2017, pričnemo s predavanji pri predmetu Raziskovanje inkluzije. Za delo bomo nujno potrebovali

učbenik:

Štemberger, Tina. Univariatne in bivariatne statistične metode v edukaciji : raba statističnih preizkusov in primeri SPSS-izpisov, Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016.

 

Vljudno prosim, da si ga do pričetka predavanj priskrbite.

 

 

Veselim se skupnega dela in vas lepo pozdravljam!

 

doc. dr. Tina Štemberger

2. letnik ZGODNJE UČENJE (2. STOPNJA): OTROK IN GLASBENO OKOLJE - PRIČETEK PREDAVANJ
Datum: 13.11.2017

Spoštovani študenti 2. letnika Zgodnje Učenje.

 

Predavanja pri predmetu Otrok in glasbeno okolje so bodo začela v torek, 21. 11. 2017, ob 16.00 uri.

 

Lep pozdrav,

dr. Bogdana Borota

1. letnik SOC. PED. (redni): SPREMEMBA URNIKA (ob četrtkih)
Datum: 08.11.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe urnika, in sicer ob četrtkih. Prosimo vas, da si urnike ponovno pregledate in upoštevate spremembe z jutrišnjim dnem dalje, torej od vključno 9. 11. 2017.

Referat za študente

Urniki in opravljanje obveznosti za 1. letnik IP izredni študij
Datum: 11.10.2017

Študente 1. letnika izrednega študija Inkluzivna pedagogika, obveščamo, da smo v indekse vnesli obvezne predmete 1. in 2. letnika.

Izbirne predmete boste imeli vnešene, ko se vpišete v absolventa.

Sedaj je vaša "naloga", da sledite urnikom vaše vpisne generacije in opravljate predmete, kateri se izvajajo v tekočem študijskem letu.

Kar ni na urniku, se bo izvajalo ali v naslednjem semestru ali pa v naslednjem študijskem letu, brez skrbi.

 

Hvala za razumevanje,

Referat za študente.

1. letnik SP (redni): PSIHIATRIJA ZA SOCIALNE PEDAGOGE - izvedba predmeta
Datum: 05.10.2017

Spoštovani!

Spodaj vam sporočamo razpored izvedbe predmeta Psihiatrija za socialne pedagoge, ki bo potekal po urniku ob četrtkih od 9. do 13. ure po sledečih terminih:


19. 10. - Predavanja

26. 10. - Predavanja

16. 11. - Vaje

23. 11. - Vaje

30. 11. - Vaje

  7. 12. - Predavanja

21. 12. - Vaje

    4. 1. - Predavanja

 11. 1. - Predavanja

 18. 1. - Predavanja

 

Referat za študente

 

URNIK IP-IŠ PTUJ (VPISNA GENERACIJA 2017/18) - RAZISKOVANJE INKLUZIJE: SPREMEMBA UČILNICE ZA IZVEDBO LV IN SV
Datum: 03.10.2017

Obveščamo vas, da je na urniku pri predmetu RAZISKOVANJE INKLUZIJE - izvedba LV in SV prišlo do spremembe učilnice. Laboratorijske vaje - LV in seminarske vaje - SV bodo potekale v računalniški učilnici (LU - 8). Sprememba na urniku je označena z rdečo barvo. Prosimo za pregled urnika.

 

Referat za študente

URNIK SOCIALNA PEDAGOGIKA (VPISNA GENERACIJA 2016/17) - PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI - SPREMEMBA RAZPOREDA IZVEDBE PREDMETA
Datum: 03.10.2017

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe razporeda izvedbe predmeta PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI - doc. dr. Tina Kavčič. Obveznosti se bodo začela z vajami - LV, ki so obvezna. Prosimo za pregled urnika.

 

Referat za študente

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

Kratka navodila za magistriranje
Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje.IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU
Datum: 24.03.2016

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe v urniku. Prosimo vas, da si ga pozorno pregledate in upoštevate spemembe.

Referat za študente

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Doktorski študijski programi 3. stopnje

Zbrano dne 17.11.2017 ob 16:13


Število vseh obvestil: 4

1. obvestilo: 17.11.2017 - Razglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018

2. obvestilo: 31.08.2017 - Vpis na drugo stopnjo

3. obvestilo: 30.08.2017 - Zaračunavanje po ceniku

4. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaRazglas volitve v ŠS UP PEF 2017/2018
Datum: 17.11.2017

Spoštovane študentke in študentje, 

v skladu z Razpisom volitev v Študentski svet UP PEF v štud. letu 2017/2018, ki se bodo odvijale v četrtek, 23. novembra ter v petek, 24. novembra 2017, vam v povezavi spodaj posredujemo Razglas volitev z listo kandidatov, ki so pravočasno oddali popolne kandidature. 

Volitve bomo organizirali na doslej ustaljeni način tako, da bodo zaposleni UP PEF pred pričetkom predavanj omogočili študentom na DE, da uresničijo svojo volilno pravico. Glasovnice in volilni imenik bodo študentje imeli s seboj.

Razglas je objavljen na spodnji povezavi:

http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2017111714094504/Razglas%20volitve%20v%20%C5%A0S%20UP%20PEF%202017/2018/

Vpis na drugo stopnjo
Datum: 31.08.2017

Obvestilo vsem DIPLOMANTOM, ki se vpisujejo na drugo stopnjo.

Za vpis na drugo stopnjo je OBVEZNA prijava preko portala EVŠ:

http://portal.evs.gov.si/

Prijava je možna do petka, 1. septembra 2017.

 

 

Referat za študente

Zaračunavanje po ceniku
Datum: 30.08.2017

Obveščamo vas o novosti glede zaračunavanje postavk po uradnem ceniku UP PEF 2017/2018.

 

S 1. oktobrom 2017 bomo pričeli z zaračunavanjem naslednjih postavk:

 

- priznavanje študijskih vsebin (redni in izredni, pri čemer priznavanje ni razlog za znižanje šolnine),

- potrdila o vpisu nad 6 izvodi,

- priprava in zagovor zaključnega dela za osebe, ki so drugo študijsko leto brez statusa – za redne in izredne študente.

 

Referat za študente

 

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino