podiplomski študij – redni in izredni študij

Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Magistrski študijski programi 2. stopnje

Zbrano dne 19.07.2017 ob 13:14


Število vseh obvestil: 6

1. obvestilo: 10.07.2017 - URADNE URE REFERATA MED POLETJEM - obvestilo

2. obvestilo: 30.06.2017 - Komisija za študijske zadeve UP PEF

3. obvestilo: 20.04.2017 - Kratka navodila za magistriranje

4. obvestilo: 24.03.2016 - IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU

5. obvestilo: 16.03.2016 - POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP

6. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaURADNE URE REFERATA MED POLETJEM - obvestilo
Datum: 10.07.2017

V času poletnih mesecev (od vključno 17. 7. do vključno 14. 8. 2017) bo stavba UP PEF zaprta.

Uradne ure bodo v tem času le telefonske, in sicer vsak dan od 10.00 do 13.00, v sredo od 12.00 do 15.00. Ob četrtkih uradnih ur ne bo.

Vesele počitnice vam želimo!


 

Komisija za študijske zadeve UP PEF
Datum: 30.06.2017

Spoštovani,

 

Komisija za študijske zadeve UP PEF (v nadaljevanju KŠZ UP PEF), je sprejela termin naslednje redne seje v študijskem letu 2016/2017, in sicer bo seja (predvidoma) 28.8.2017.

V poletnih mesecih seje niso predvidene, seja v septembru pa bo določena naknadno.

 

KŠZ UP PEF med drugim obravnava prijave tem in dispozicije magistrskih del ter potrjuje komisije za zagovor magistrskih del.

Gradiva za KŠZ UP PEF morajo biti referatu oddana pravočasno, da se lahko uredi podpise oseb, pristojnih za določena soglasja. Pridobitev podpisov lahko traja tudi nekaj tednov, zato vam svetujemo, da prijave z dispozicijo oddate čim prej.

Pri dispozicijah se opravi tudi tehnični pregled – zato dispozicije pripravite skladno s Smernicami za pripravo zaključnih del UP PEF in s Pravilnikom o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi na Primorskem.

KŠZ UP PEF obravnava le v celoti izpolnjene vloge (prijave tem z vsemi soglasji) in tehnično ustrezne dispozicije, te pa morajo biti s strani strokovnih služb UP PEF predane skrbniku KŠZ UP PEF najkasneje 10 delovnih dni pred terminom seje KŠZ UP PEF.

 

Tema magistrskega dela velja 1 leto – če želite zaprositi za podaljšanje teme, morate to storiti pred iztekom veljavnosti teme – pri tem upoštevajte termine rednih sej KŠZ UP PEF in rok oddaje vloge 10 delovnih dni pred terminom seje komisije.

 

Želimo vam uspešno delo pri pripravi magistrskih del.

 

Lep pozdrav,

 

Služba za izobraževanje UP PEF

Kratka navodila za magistriranje
Datum: 20.04.2017

Študente magistrskih študijskih programov obveščamo, da so na spletni strani UP PEF (zavihek študenti/zaključek študija) pod zapisom Zaključek študija - 2. STOPNJA, objavljena Kratka navodila za magistriranje.

V njih so v strnjeni obliki zapisani postopki za zaključek študija na magistrskih študijskih programih druge stopnje.IP LJUTOMER: SPREMEMBA V URNIKU
Datum: 24.03.2016

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe v urniku. Prosimo vas, da si ga pozorno pregledate in upoštevate spemembe.

Referat za študente

POMEMBNO OBVESTILO - Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Datum: 16.03.2016

Spoštovani študentje in študentke.

Ker so se študentje že večkrat brez dovoljenja nosilca oz. izvajalca prijavljali na izpite drugih dislociranih enot, da bi se tako izognili opravljanju obveznosti, opozarjamo, da bodo vsi ob morebitni prijavi na izpit na drugi lokaciji, brez dovoljenja izvajalca oz. nosilca, odjavljeni od izpita.

V 29. členu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem je zapisano, da v kolikor bi želeli izpit opravljati pri drugem izvajalcu, morate za dovoljenje prositi svojega predavatelja in drugi predavatelj se mora s tem strinjati. V kolikor želite pristopiti na izpit na drugo lokacijo, morate za to prositi izvajalca predmeta na vaši lokaciji, četudi gre za enakega izvajalca.

Dovoljenje za opravljanje izpita pri drugem izvajalcu morate vi ali izvajalec na vaši enoti dostaviti ali preko elektronske pošte, ali preko navadne pošte, ali osebno v referat PEF.

Pravilniki so namenjeni pravični in jasni izvedbi študija in ščitijo tako pravice ter dolžnosti vas in profesorjev, zato si jih prosimo preberite in upoštevajte.

Referat za študente

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.Pedagoška fakulteta

Podiplomski študij – redni in izredni študij - Doktorski študijski programi 3. stopnje

Zbrano dne 19.07.2017 ob 13:14


Število vseh obvestil: 2

1. obvestilo: 10.07.2017 - URADNE URE REFERATA MED POLETJEM - obvestilo

2. obvestilo: 18.03.2015 - Obrazci za zaključek študijaURADNE URE REFERATA MED POLETJEM - obvestilo
Datum: 10.07.2017

V času poletnih mesecev (od vključno 17. 7. do vključno 14. 8. 2017) bo stavba UP PEF zaprta.

Uradne ure bodo v tem času le telefonske, in sicer vsak dan od 10.00 do 13.00, v sredo od 12.00 do 15.00. Ob četrtkih uradnih ur ne bo.

Vesele počitnice vam želimo!


 

Obrazci za zaključek študija
Datum: 18.03.2015

Študente obveščamo, da so obrazci za zaključek študija objavljeni tudi v ŠIS-u/ GRADIVA/ druga gradiva.nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino