praksa

Za posamezne študijske programe so za študijsko leto 2013/2014 termini opravljanja pedagoške prakse sprejeti v Letnem programu pedagoške prakse, ki si ga lahko ogledate tukaj
 

Za posamezne študijske programe 1. stopnje in nekatere študijske programe 2. stopnje so bili za študijsko leto 2013/2014 imenovani koordinatorji pedagoške prakse in praktičnega usposabljanja. Imenovane koordinatorje si lahko ogledate tukaj.


Glavni koordinator pedagoške prakse na UP PEF je za čas trajanja mandata doc. dr. Darjo Felda, prodekana za študijske zadeve UP PEF. Administrativno podporo glavnemu koordinatorju v zvezi z organizacijo in izvedbo pedagoške prakse nudi samostojna strokovna delavka za vseživljenjsko izobraževanje in študentsko prakso Lučka Gregorič.

 

Pedagoška praksa - izredni študij

Na 16. redni seji Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je bila 7. februarja 2013, je bil pri točki 8 dnevnega reda Študijske zadeve f) Sprejem sklepa o priznavanju pedagoške prakse na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni študij, sprejet sklep, ki določa, da se priznavanje pedagoške prakse študentom izrednega študija visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja izvaja v skladu s predpisanim postopkom priznavanja neformalno pridobljenih znanj in spretnosti v skladu z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat Univerze na Primorskem na 8. redni seji, 16. maja 2012. Sklep si lahko ogledate v priponki.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino