urniki

Študente naprošamo, da zaradi morebitnih sprememb urnika spremljajo tudi rubriko OBVESTILA te spletne strani.

Za spremembe urnika se v naprej opravičujemo in zahvaljujemo za razumevanje.


DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017


Študijski programi 1. stopnje - redni študij

Razredni pouk (UN)Edukacijske vede (UN)Pedagogika (UN)Predšolska vzgoja (VS)

1. RP

2. RP

3. RP

4. RP

3. EDU

1. PED

2. PED

1. PV

2. PV

3. PV

Skupine 1. letnik RPSkupine 2. letnik EDUSkupine 1. letnik PEDSkupine 1. letnik PV
Skupine 2. letnik RPSkupine 3. letnik EDUSkupine 2. letnik PEDSkupine 2. letnik PV
Skupine 3. letnik RPSkupine 3. letnik PV
Skupine 4. letnik RP

 

Študijski programi 1. stopnje - izredni študij

1. letnik PV

2. letnik PV

3. letnik PV

Koper

Novo mesto

Škofja Loka

Koper

Slovenske Konjice

Ptuj

Koper

Slovenske Konjice

Ptuj

 

Skupine: 1. stopnja - izredni študij

1. letnik Koper1. letnik Novo mesto1. letnik Škofja Loka
2. letnik Koper

2. letnik Slovenske Konjice

2. letnik Ptuj

3. letnik Koper3. letnik Slovenske Konjice3. letnik Ptuj

 

Skupine za tuj jezik: 1. stopnja - izredni študij

Koper - 1. letnik
Novo mesto- 1. letnik
Škofja Loka- 1. letnik

 

Skupine za izbirne predmete: 1. stopnja - izredni študij

Koper:

Slovenske Konjice:

Ptuj:

 

PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI - ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017


Magistrski študijski programi 2. stopnje - redni študij

Inkluzivna pedagogikaRazredni poukZgodnje učenjeIzobraževanje odraslih in razvoj kariere

1. IP

2. IP

1. RP

1. ZU

2. ZU

1. IORK

2. IORK

 
Magistrski študijski programi 2. stopnje - izredni študij

Inkluzivna pedagogikaSocialna pedagogika

IP IŠ Koper

IP IŠ Škofja Loka

IP IŠ Ljutomer

1. SP in 2. SP

 

 Diferencialni izpiti na 2. stopnji s predlaganimi nosilci v ŠL 2016/17

Doktorski študijski programi 3. stopnje - izredni študij

Edukacijske vedeZgodnje učenje

1. EV

2. EV

1. ZU

2. ZU

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino