zagovori diplom

 Obvestila na oglasni deski

Pedagoška fakulteta

Zagovori diplom

Zbrano dne 20.11.2017 ob 12:51


Jana Olivieri

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Datum: 20.11.2017
Ura: 14:00
Prostor: predavalnica PNT
Naslov : Pozornost, opismenjevalne spretnosti in glasbene dejavnosti
Mentor : doc. dr. Barbara Kopačin

Na vrh


Nastja Debenjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 01.12.2017
Ura: 13:30
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Opismenjevalni pristopi v prvem obdobju osnovne šole – primerjava konceptov
Mentor : izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Na vrh


Tina Vitez

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica razrednega pouka
Datum: 08.12.2017
Ura: 09:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Sodelovalno učenje pri matematiki v 4. razredu
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Felda

Na vrh


Kristina Klecin

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica profesorica andragogike
Datum: 08.12.2017
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Vloga nacionalne poklicne kvalifikacije ter priznavanje neformalnega izobraževanja in usposabljanja na izbranem zavodu
Mentor : prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Na vrh


Svetlana Novaković

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 08.12.2017
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica FM 3
Naslov : Vpliv inovativnega pristopa izobraževanja vzgojiteljic na njihovo likovno pedagoško delo / Utjecaj inovativnog pristupa obrazovanja odgojiteljica na njihov likovno-pedagoški rad
Mentor : izr. prof. dr. Gabriela Beatriz Tomšic Cerkez

Na vrh


Mojca Žefran

Zagovor za pridobitev naziva: doktorica znanosti
Datum: 08.12.2017
Ura: 12:00
Prostor: predavalnica FM 4
Naslov : Vpliv individualno-situacijskih dejavnikov na učenje tujega jezika
Mentor : doc. dr. Silva Bratož

Na vrh


Tina Gavranič

Zagovor za pridobitev naziva: diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok (VS)
Datum: 08.12.2017
Ura: 14:15
Prostor: predavalnica_GP2
Naslov : Spoznavanje materialov v predšolskem obdobju
Mentor : izr. prof. dr. Darjo Zuljan

Na vrh


Generiral programski paket VIS

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino