program IZP-ANJ

Trenutno ni vsebin na tej podstrani. Obvestila

Pedagoška fakulteta

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine - IZP ANJ

Zbrano dne 20.11.2017 ob 09:41


Število vseh obvestil: 3

1. obvestilo: 14.11.2017 - Sprememba seminarja predmeta Ustno in pisno sporočanje v angleščini

2. obvestilo: 09.11.2017 - Izpit pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke

3. obvestilo: 09.11.2017 - Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa IZP-ANJSprememba seminarja predmeta Ustno in pisno sporočanje v angleščini
Datum: 14.11.2017

Sporočam vam, da so seminarji, ki naj bi potekali v petek, 8. 12. 2017  prestavljeni na četrtek, 7. 12. 2017, v predavalnico P1. Ura izvajanja seminarjev ostaja enaka.

Hvala za razumevanje.

Služba za izobraževanje UP PEF

Izpit pri predmetu Angleški jezik kot jezik stroke
Datum: 09.11.2017

Spoštovani,

obveščamo vas, da je objavljen 1. in 2. izpitni rok za predmet Angleški jezik kot jezik stroke (nosilka izr. prof. dr. Živana Čeh).

Služba za izobraževanje UP PEF

Postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v okviru programa IZP-ANJ
Datum: 09.11.2017

Za priznavanje izpita mora udeleženec študijskega programa za izpopolnjevanje oddati izpolnjeno vlogo (obrazec) za priznavanje formalno pridobljenega znanja in spretnosti, vlogi pa priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in učni načrt predmeta, ki bi ga želel uveljavljati. 

Za priznavanje pedagoške prakse pa mora udeleženec oddati vlogo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti. Nujna priloga je potrdilo delodajalca o zaposlitvi, na katerem mora biti navedeno delovno mesto, časovna opredelitev (od-do) zasedanja le-tega in krajšim opisom delovnih nalog.

Obe vlogi sta dostopni tukaj: http://www.pef.upr.si/udelezenci_programov_za_izpopolnjevanje/obrazci/.

Vlogo z vso dokumentacijo udeleženec pošlje na naslov fakultete (s pripisom Služba za izobraževanje) ali pa prinese osebno v Službo za izobraževanje (Sari Marinič). Dokumentacijo najprej pregleda nosilec predmeta/koordinator programa, njegovo mnenje o priznanju izpita/prakse pa nato potrdi še pristojna komisija, ki o tem izda odločbo. Če je udeležencu izpit/praksa priznan/a v celoti, se ocena v indeks vpiše po izdani odločbi.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino