Javne predstavitve tem doktorskih disertacij - maj 2012

datum: 23.04.2012

kategorija: Novice

 

Spoštovani,
obveščamo vas, da bodo v mesecu maju 2012 naslednje javne predstavitve tem doktorskih disertacij: 

Kandidatka Jerneja Jager, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Odnos vrtca in strokovnih delavcev ter predstavnikov lokalnih skupnosti do oblikovanja in izvajanja predšolskih programov za posebej ogrožene otroke in njihove družine« predstavljala v ponedeljek, 7. maja 2012 ob 10:30, v P2 na UP PEF.

Kandidatka Irina Moira Cavaion, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Teaching and Learning Primary Neighbouring Language throughCross-border Contacts: Principles and Practice« predstavljala v ponedeljek, 7. maja 2012 ob 17:00, v P1 na UP PEF.

Kandidatka Tanja Pavlič, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Učiteljevo zaznavanje problematike pri obravnavi različnih družinskih skupnosti v osnovni šoli« predstavljala v sredo, 9. maja 2012 ob 10:30, v FM 4 (pritličje)  na UP PEF.  

Kandidatka Ana Bardorfer, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Vloga medosebnega stika pri učinkovitem poučevanju na visokošolski ravni« predstavljala v sredo, 9. maja 2012 ob 12:30, v FM 4 (pritličje) na UP PEF.

Kandidatka mag. Bojana Tancer, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Učinki tehnik razmišljanja po Edwardu de Bonu na izboljšanje sposobnosti divergentnega razmišljanja in metakognicije pri učencih v osnovni šoli« predstavljala v sredo, 9. maja 2012 ob 13:30, v P4  na UP PEF.  

Kandidatka Mojca Jermaniš, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Vpliv izobraževanja vodij za komunikacijske in vodstvene veščine na delovno učinkovitost, motivacijo in zavzetost zaposlenih« predstavljala v četrtek, 10. maja 2012 ob 9:00, v GP1 na UP PEF.

Kandidatka mag. Stanka Lunder Verlič, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Izobraževanje in usposobljenost ameriških (Zvezna država Kansas) in slovenskih razrednih učiteljev za poučevanje v multikulturnih razredih« predstavljala v četrtek, 10. maja 2012 ob 10:00, v P 6  na UP PEF.  

Kandidat mag. Janez Drobnič, študent študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Poklicna vzgoja in orientacija v funkciji inkluzije in integracije oseb s posebnimi potrebami« predstavljal  v četrtek, 10. maja 2012 ob 17:30, v FM 3 (pritličje)  na UP PEF.  

Kandidatka mag. Saša Podgoršek, študentka študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, bo svojo temo doktorske disertacije z naslovom »Razširitev učnega okolja ob podpori informacijske in komunikacijske tehnologije pri dejavnostno naravnanem pouku tujih jezikov« predstavljala v torek, 15. maja 2012 ob 16:00, v P2 na UP PEF.

Prijazno vabljeni.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino