Novi mandat dekanje UP PEF, prof. dr. Mare Cotič

datum: 19.03.2013

kategorija: Novice


Spoštovani,

z 19. 3. 2013 je prof. dr. Mara Cotič pričela z novim mandatom dekanje Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete (UP PEF).

Za dekanjo UP PEF je bila imenovana s Sklepom rektorja UP, prof. dr. Dragana Marušiča, št. 1142-03/2013 za mandatno obdobje štirih let, ki teče od 19. 3. 2013 do 18. 3. 2017.  

Na podlagi četrte alineje 43. člena Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper ter desete alineje 65. člena Statuta UP je dekanja s soglasjem Senata Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete z 15. dopisne seje, ki je potekala 18. 3. 2013, za dobo štirih let imenovala prodekane za področja umetniškega dela, študijskih zadev, znanstveno-raziskovalnega in doktorskega študija, mednarodnega sodelovanja ter kakovosti in razvoj, študentskih zadev ter založništva.   

Prodekani UP PEF (19. 3. 2013 – 18. 3. 2017):

-       Prodekanja za umetniško delo UP PEF izr. prof. dr. Bogdana Borota,

-       Prodekan za študijske zadeve UP PEF doc. dr. Darjo Felda,

-       Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij UP PEF 
        izr. prof. dr. Dejan Hozjan,

-       Prodekanja za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj UP PEF
        izr. prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec,

-       Prodekanja za študentske zadeve UP PEF izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,

-       Prodekanja za založništvo UP PEF doc. dr. Sonja Starc.    

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino