Nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2013 prejela dr. Mara Cotič

datum: 04.10.2013

kategorija: Novice

 

Včeraj, 3. oktobra 2013, so bile v Ljubljani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport podeljene nagrade RS na področju šolstva za leto 2013. Podeljenih je bilo enajst nagrad na šestih področjih. Dr. Mara Cotič je prejela nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva.

 

nagrade01

Nagrajenci s podelitve nagrad RS
na področju šolstva za leto 2013

 

Dr. Mara Cotič je redna profesorica za področje didaktike matematike na Univerzi na Primorskem in od leta 2009 dekanja Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete. V času njenih mandatov so na fakulteti nastali novi temeljni študijski programi na vseh treh bolonjskih stopnjah, ki so odmevni tako v slovenskem prostoru kako izven meja Slovenije. V času njenega dekanovanja  je univerza dobila tudi prve doktorje znanosti edukacijskih ved.  Dr. Mara Cotič je edina redna profesorica za področje didaktike matematike v Sloveniji. Prihodnjim vzgojiteljem in učiteljem predstavlja sodobne modele poučevanja in učenja matematike, v katerih se prepletajo strokovna matematična znanja in razumevanje spoznavnih zmožnosti različno starih otrok. Njeno pedagoško delo je podprto tudi z raziskovalno dejavnostjo, ki poteka v domačih in mednarodnih projektih. Na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti je organizirala več mednarodnih znanstvenih srečanj, na katerih so bili obravnavani izsledki sodobnih znanstvenih spoznanj o zgodnjem poučevanju matematike. Kot prepoznavna raziskovalka na področju vzgoje in izobraževanja je bila vključena tudi v več strokovnih komisij, npr. v predmetno kurikularno komisijo za matematiko (1996—1998); predmetno komisijo za nacionalne preizkuse znanja iz matematike (2001—2005); nacionalno strokovno skupino za pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2009—2011).

Nagrajenki iskreno čestitamo!

 

Foto utrinke s podelitve si lahko ogledate tukaj.

Fotografijo vseh nagrajencev in celotno vsebino si lahko ogledate tukaj.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino