Zagovor doktorske disertacije Vesne Čuk

datum: 16.01.2014

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

objavlja zagovor doktorske disertacijeVesne Čuk.

Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom izr. prof. dr. Nadje Plazar zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede

v četrtek, 30. januarja 2014 ob 13.00,
v predavalnici P4 v II. nadstropju, na Cankarjevi ulici 5 v Kopru.  

Doktorska disertacija z naslovom »Mentorska vloga v kliničnem okolju: razvoj modela izkustvenega učenja v zdravstveni negi«je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino