Slavnostni zaključek Tedna UP

datum: 25.03.2014

kategorija: Novice


V petek, 21. marca 2014, se je z 11. slavnostno akademijo UP zaključil Teden UP. Najboljšim profesorjem in študentom so bila podeljena priznanja in nagrade za dosežke v minulem letu. Na prireditvi je blestela tudi UP PEF, ki je dobila štiri nove nagrajence. Začetek Tedna UP pa je zaznamovala promocija dvanajstih novih doktorjev znanosti naše univerze. Rektor je tako 
promoviral nove doktorice znanosti z UP PEF, in sicer  Natašo Dolenc Orbanić, Vesno Čuk, Matejo Gačnik, Tino Štemberger in Ireno Trobec. V sklopu Tedna UP je potekala tudi inavguracija izvoljenih v redne profesorje UP, med katerimi je bila prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec.

Na slavnostni akademiji UP je rektor podelil Zlato plaketo za življenjsko delo visokošolskim učiteljem za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti univerze, ki jo je na predlog UP PEF prejela doc. dr. Sonja Starc.

Akademija  5
Akademija  3

Nagrado za pedagoško odličnost, ki se jo podeli najboljšim pedagogom Univerze na Primorskem, je za pedagoške dosežke visokošolskega učitelja za preteklo študijsko leto z UP PEF prejela prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec. Priznanje "Svečana listina Univerze na Primorskem", ki se podeli mlademu visokošolskemu učitelju za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela, je z UP PEF prejela doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič.

Akademija  4
Akademija  7

Nagrado "Srečko Kosovel" za izredne znanstveno-raziskovalne dosežke je z UP PEF prejela Lara Bobič, in sicer za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela.

Vsem navedenim iskreno čestitamo!

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino