Nagrajenka za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je dr. Vida Medved Udovič

datum: 03.10.2014

kategorija: Novice


Ljubljana, 2. oktober 2014 - Na slavnostni podelitvi nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2014 je ministrica za izobraževanje Stanka Setnikar Cankar podelila 11 nagrad, in sicer štiri za življenjsko delo, sedem pa za izjemne dosežke. Med prejemniki nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je tudi predavateljica Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem dr. Vida Medved Udovič.

Vida Medved Udovič prejemnica nagrade visokega šolstva


Nagrajenka dr. Vida Medved Udovič je izredna profesorica za didaktiko slovenščine na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Svojo akademsko pot je začela potem, ko je kot profesorica slovenščine poučevala najprej na osnovni šoli, nato na koprski gimnaziji in bila zaposlena kot svetovalka za slovenski jezik na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo OE Koper. Kot visokošolska učiteljica je svoje znanstveno in pedagoško delo usmerjala predvsem v metodiko jezikovne vzgoje in slovenske književnosti ter razvoj didaktičnih modelov za književni pouk v osnovni in srednji šoli. Na pedagoški fakulteti predava študentom smeri Predšolska vzgoja in Razredni pouk ter predmete, ko so Zgodnje učenje slovenščine, Mladinska književnost, Medkulturnost v vzgoji in izobraževanju, hkrati pa z mentorstvom pri diplomskih in magistrskih delih skrbi za uvajanje slovenskega jezika v delo z otroki. Izsledke svojega raziskovalnega dela predstavlja na mednarodnih in domačih znanstvenih srečanjih; vključena je v številna stalna strokovna izpopolnjevanja za vzgojitelje/ice in učitelje/ice, pri čemer ji pomeni poseben izziv delo z vzgojitelji/-icami in učitelji/-icami slovenskih vrtec ter šol na Tržaškem in Goriškem. Poleg znanstvenih in strokovnih objav je mogoče v njeni biografiji zaslediti tudi soavtorstvo novih beril in učbenikov za slovenščino za osnovno šolo. En mandat je bila predsednica predmetne komisije za slovenščino za pripravo nacionalnih preizkusov znanja. Tudi na fakulteti opravlja pomembne funkcije, in sicer je predstojnica Oddelka za razredni pouk, prodekanja za študentske zadeve in članica Senata Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Glede na navedeno je njeno delo in delovanje zaznavno in odmevno tako v domači kot v tuji strokovni javnosti.

Med letošnjimi nagrajenci je tudi Maja Cilenšek, sodelavka na Glasbeni šoli v Kopru, Osnovni šoli v Kopru in na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Prejela je nagrado za izjemne dosežke na področju glasbenega šolstva, saj je s svojim visokokakovostnim delom na področju zborovodstva prejela številna priznanja in nagrade tako na državni in mednarodni ravni. Nagrajenka je bistveno pripomogla h kakovostnemu razvoju zborovskega petja in dvigu kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa ter je dosegla nadpovprečne rezultate, ki so v javnosti potrjeni in prepoznani.

Nagrajenkama iskreno čestitamo!

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino