Zagovor doktorske disertacije Špele Bagon

datum: 31.08.2015

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije Špele Bagon.  

Kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreje Istenič Starčič in somentorstvom doc. dr. Božidarja Opare, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede v petek, 11. septembra 2015, ob 11.00 v predavalnici P4 v II. nadstropju UP Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.  

Doktorska disertacija z naslovom »Vzpostavljanje inkluzivnega učnega okolja s pomočjo informacijsko-komunikacijske izobraževalne tehnologije v osnovni šoli«je na vpogled v knjižnici fakultete UP FM in UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino