Tretjo leto zapored UP PEF med nagrajenci RS na področju šolstva

datum: 06.10.2015

kategorija: Novice


Ljubljana, 5. oktober 2015 - Na slavnostni podelitvi nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015 je bilo podeljenih 11 nagrad, in sicer štiri za življenjsko delo, sedem pa za izjemne dosežke. Med prejemniki nagrade za izjemne dosežke na področju visokega šolstva je tudi visokošolska predavateljica Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete dr. Majda Cencič
.

Dr. Majda Cencič je redna profesorica za didaktiko na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti. Njeno pedagoško in raziskovalno področje je izrazito interdisciplinarno. Področje pedagoške metodologije nadgrajuje v smislu razvoja kakovostne raziskovalne paradigme. Je tudi avtorica številnih visokošolskih učbenikov ter znanstvenih prispevkov in monografij, zlasti na področju razvoja didaktike, ocenjevanja znanja in evalvacije ter učiteljeve refleksije. Ukvarja se tudi z zgodovino slovenskega učiteljskega izobraževanja, ustvarjalnostjo v poučevanju in z vprašanjem etike. Kot predavateljica na tujih univerzah in gostujoča predavateljica na konferencah deluje v mednarodnem prostoru, svoje znanje pa prenaša tudi na mlajše kolege in s tem skrbi za razvoj strokovnjakov na svojem področju. Je ugledna strokovnjakinja in aktivno sodeluje v različnih organizacijah in društvih, v mednarodnih in nacionalnih projektih, je članica številnih uredniških odborov, sodeluje pa tudi pri upravljanju Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Kot prva v slovenskem študijskem prostoru je dr. Majda Cencič postavila temelje interdisciplinarnemu didaktično-metodičnemu programu Edukacijske vede, tvorno pa je sodelovala tudi pri programih Inkluzivna pedagogika ter Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Z izjemno ustvarjalnostjo, inovativnostjo, avtonomnostjo, kritičnostjo in znanstveno odličnostjo je pripravila drugačen, večdimenzionalen in kompleksen program doktorskega študija.  

Dr. Majda Cencič je s kakovostnim pedagoškim in raziskovalnim delom zaznamovala didaktično področje in področje pedagoške metodologije ter s tem prispevala k razvoju slehernega učitelja in vzgojitelja. Njeno delo nedvomno kaže izjemne dosežke v vzgoji in izobraževanju.  

Nagrajenki iskreno čestitamo!

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino