Vpliv digitalizacije na bralno pismenost

datum: 08.04.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta vabi na gostujoče predavanje »vpliv digitalizacije na bralno pismenost in kako se soočati z njenimi učinki« prof. dr. Simone Tancig z Univerze  v Ljubljani, Pedagoške fakultete, ki bo 11. aprila 2016 ob 16.00 v predavalnici P1 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Vsebina predavanja
Bralna pismenost je bistvena za uspešnost v današnji družbi, zato se še posebno veliko pozornosti posveča opismenjevanju vseh učencev – z ali brez specifičnih učnih težav. Današnji čas s prehajanjem na rabo digitalnih pripomočkov pomeni pomembno prelomnico v bralnem opismenjevanju. Postavljajo se vprašanja, ali pisanje z roko povsem nadomestiti s tipkanjem in ali iz branja tiskanih besedil povsem preiti na e-bralnike, tablične računalnike, pametne telefone ipd. Kaj to pomeni za bralno razumevanje, tekočnost branja, učinkovitost učenja (učno uspešnost) in čustveni razvoj? Na ta vprašanja in dileme bomo skušali poiskati odgovore z ugotovitvami sodobnih nevroloških in psiholoških (nevroedukacijskih) ter drugih raziskav. Vprašanja so še posebej aktualna, saj najnovejše poročilo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Učenci, računalniki in učenje ugotavlja, da so izobraževalni sistemi izjemno veliko investirali v IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) in da ni zaželenega napredka v rezultatih mednarodnih primerjav Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA). Poleg tega so rezultati analiz pokazali: (a) v evropskih državah ima eden od petih učencev pomanjkljive bralne spretnosti; (b) ni vidnega napredka pri branju, matematiki in naravoslovnih predmetih v državah, ki veliko vlagajo v IKT tehnologijo; (c) dostop do računalnika se je zmanjšal med različnimi skupinami socialno-ekonomskega statusa (SES).

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino