UP PEF postala Evropska točka za nadarjene

datum: 21.04.2016

kategorija: Novice


Z velikim veseljem sporočamo, da je od 20. aprila 2016 tudi UP PEF sestavni del Evropske mreže za podporo nadarjenih. Koordinatoricama doc. dr. Mojci Kukanja Gabrijelčič in doc. dr. Sonji Čotar Konrad je navedenega dne na svečani promociji na Univerzi v Ljubljani Center za Raziskovanje in Spodbujanje nadarjenosti UL PEF predal certifikat Evropske točke za nadarjene.

Točka za nadarjene bo na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti v Kopru usmerjena predvsem k:
lokalnemu, nacionalnemu in mednarodnem mreženju, izmenjavi primerov dobrih praks in sodelovanju; aktivnemu sodelovanju na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnemu področju ter mednarodnih študijah na temo nadarjenosti ter izmenjavi baz podatkov za namene mednarodnih raziskav; sodelovanju pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih politik in smernic; organizaciji in sodelovanju na skupnih tematskih sestankih, konferencah, plenarnih srečanjih; sodelovanju in izmenjavi  primerov dobrih praks strokovnih timov za posamezna delovna področja; mednarodni izmenjavi študentov in pedagoških delavcev s področja pedagoškega usposabljanja; podpori pedagoškim delavcem in staršem nadarjenih otrok na pedagoško-psihološki ravni; podpori študijskemu ter znanstveno-raziskovalnemu delu Pedagoške fakultete in drugih članic Univerze na Primorskem; pripravi in razvijanju obogatitvenih dejavnosti ter drugih projektov za nadarjene; delu na deficitarnih strokovnih področjih; pripravi učnega gradiva, strokovnih in znanstvenih publikacij s področja nadarjenosti in talentiranosti idr.

Več informacij: www.pef.uni-lj.si/1153.html

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino