Ustanovitev Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF

datum: 09.05.2016

kategorija: Novice


Senat UP PEF je na svoji 9. redni seji, ki je potekala 6. maja 2016, sprejel sklep o ustanovitvi Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF.

V skladu z drugim odstavkom 27b. člena Pravil o organizaciji in delovanju UP PEF delo centra vodi predstojnik, ki ga imenuje senat fakultete na predlog dekana za dobo dveh let. Člani senata so tako na predlog dekanje za predstojnika Centra za vseživljenjsko učenje UP PEF imenovali izr. prof. dr. Dejana Hozjana.  

Novonastalemu centru želimo uspešno delovanje.

Predstavitev centra

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino