Poletna šola Vključevanje učencev priseljencev

datum: 16.06.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta vabi študente in druge zainteresirane na poletno šolo Vključevanje učencev priseljencev.

Poletna šola bo potekala od 23. do 31. avgusta 2016. Za udeležbo na predavanjih in delavnicah ter za opravljeno predstavitev bodo študentje lahko pridobili 2 kreditni točki in jih uveljavljali pri sorodnih predmetih. Poletna šola je namenjena tudi drugim, ki jih zanima obravnavana tema. Kotizacije ni.

Na predavanjih in delavnicah, ki bodo potekala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, bodo udeleženci poletne šole spoznali  in skušali razumeti različne potrebe otrok, ki se zaradi socialnih in ekonomskih razmer, posamezni pa tudi zaradi vojnih razmer v državi izvora, priseljujejo v Slovenijo. Seznanili se bodo z modelom vključevanja učencev priseljencev. Pridobljene kompetence bodo imeli možnost izgrajevati tudi v avtentični izkušnji začetnega vključevanja učencev (uvajalnica). Vsebine poletne šole bodo predstavili strokovnjaki s fakultete in iz prakse. Predavanja s prvim delom delavnic bodo potekala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, drugi del delavnic pa v okviru uvajalnice na Osnovni šoli Koper.

Rok prijave na poletno šolo je do 30. junija 2016 oz. do zapolnitve mest. Prijavnico izpolnite in pošljite na e-naslov andreja.sopic@pef.upr.si. 

Več informacij o uvajalnicah: www.medkulturnost.si
Prijavnica

--------------------------------------------------Okviren program--------------------------------------------------------

23. 8. 2016, od 15.00 do 19.00
15.00–15.30: UVOD - Nekatere stališča učiteljev do vključevanja učencev priseljencev (Karmen Drljić)
15.30–16.15: Izgrajevanje okolja, ki spodbuja razvoj rezilientnosti pri učencih priseljencih (doc. dr. Vanja Kiswarday)
16.15–17.00: Glej ga, begun'c! Ozaveščanje in razgradnja stereotipov ter predsodkov o Drugem. (Marko Gavrilovski)
Odmor 17. 00–17.15
17.15–19.00: Model vključevanja otrok priseljencev in priprava individualnega programa (Mojca Jelen Madruša)

24. 8. 2016, od 15.00 do 19.00
15.00–16.30: Vloga spodbudnega učnega okolja in didaktične igre pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti otrok v drugem/tujem jeziku (dr. Barbara Baloh)
16.30–17.15: Prvi koraki v slovenski šoli (Mojca Rebec Marinkovič)
Odmor 17.15–17.30
17.30–19.00: Prvi koraki v slovenski šoli (Mojca Rebec Marinkovič)

25. 8. in 26.8. 2016  ter od 29. 8. 2016 do 31. 8. 2016, od 8.00 do 12.00
Aktivno sodelovanje v uvajalnici, ki bo potekala na Osnovni šoli Koper.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino