Zagovor doktorske disertacije Sabine Ličen

datum: 27.06.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta objavlja zagovor doktorske disertacije Sabine Ličen. Kandidatka bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom izr. prof. dr. Nadje Plazar in somentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana, zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede v torek, 5. julija 2016, ob 11.00 v predavalnici P2 v I. nadstropju UP PEF, Cankarjeva 5, Koper. 

Doktorska disertacija z naslovom »Identifikacija, opredelitev in presoja možnosti vpeljave univerzalnih poklicnih kompetenc medicinskih sester v stroko zdravstvene nege v Sloveniji« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino