Prejemnica priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2016

datum: 28.09.2016

kategorija: Novice


Ljubljana, 27. september 2016 - Pedagoški inštitut je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije podelil Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2016. Prejemnica priznanja je prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, visokošolska učiteljica in prodekanja za študentske zadeve na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) za leto 2016 prvič razpisala podelitev Priznanja za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2016. Visokošolska učiteljica na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec je na včerajšnji slavnostni podelitvi v Ljubljani, ki je potekala v sklopu prve nacionalne znanstvene konference z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes?«, prejela priznanje za obdobje zadnjih petih let, v okviru katerega je izkazala izjemne rezultate znanstveno-raziskovalne odličnosti ter je pomembno prispevala k promociji raziskovanja vzgoje in izobraževanja tako v širši strokovni javnosti kot v mednarodnem okolju.

Nagrajenki iskreno čestitamo! 

Priznanje IP Jurka (3)

Utemeljitev:
Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) je prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec zaposlena od leta 2012. Pred tem je pedagoški in raziskovalni opus krepila na številnih domačih in tujih institucijah, se udeleževala mnogih znanstvenih in strokovnih srečanj, posvetov in seminarjev doma in v tujini. Kandidatka je nosilka in izvajalka številnih študijskih predmetov in drugih obveznosti na dodiplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju na UP PEF, na podiplomskem študiju Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, dodiplomskem ter podiplomskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter nosilka in izvajalka predmetov v okviru programa za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe na UP PEF. Kandidatka je tudi mentorica več kot 300 študentkam in študentom pri diplomskih nalogah. Je mentorica znanstvenih magisterijev in doktorski disertaciji. Njeno pedagoško delovanje presega nacionalne okvire, saj je med drugim tudi zunanja sodelavka in nosilka predmeta Obiteljska pedagogija na dodiplomskem študiju na Fakulteti za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (Hrvaška). Bila je tudi gostujoča profesorica na Elte University of Budapest (Madžarska),  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (Republika Češka), Učiteljski fakultet Rijeka Sveučilište u Rijeci (Hrvaška), Učiteljskog fakulteta u Užicu Univerziteta u Kragujevcu (Srbija). Poleg navedenega vodi seminarje o projektnem delu, o sporazumevanju med starši in vzgojitelji, o okoljski vzgoji in druge oblike strokovnega usposabljanja in spopolnjevanja, namenjene učiteljem, vzgojiteljem in staršem v Sloveniji in v tujini (Hrvaška). Raziskovano delo prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec je osredinjeno na učenje in poučevanje v  zgodnjem otroštvu,  profesionalni razvoj  in kompetence vzgojiteljev in učiteljev, okoljsko vzgojo in vzgojo za trajnostno prihodnost, vzgojo za medije, pedagoško komunikacijo, prikriti kurikulum ter subjektivne teorije. O znanstvenem, raziskovalnem in strokovnem delu sproti seznanja znanstveno in strokovno ter širšo javnost. 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino