Potrditev doktorske disertacije Lee Kozel

datum: 07.10.2016

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Lee Kozel. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Mare Cotič  in somentorstvom izr. prof. dr. Amalije Žakelj zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede (datum in ura zagovora bosta objavljena naknadno).  

Doktorska disertacija z naslovom »Kognitivno-konstruktivistični model pouka matematike v 1. triletju osnovne šole. Teoretična zasnova modela in njegova didaktična izpeljava« je na vpogled v knjižnici fakultete.  

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino