Natečaj za novi slogan UP PEF in foto natečaj

datum: 21.11.2016

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) objavlja razpis za natečaj za novi slogan UP PEF in fotografski natečaj. Namen razpisa je osvežiti javno podobo UP PEF in pridobiti novi promocijski material. Izbrane fotografije bodo na koncu natečaja razstavljene v atriju UP PEF. Razpis se objavi na oglasnih deskah, spletni strani in na družbenih omrežjih.
  

1. NATEČAJ ZA NOVI SLOGAN UP PEF
UP PEF razpisuje natečaj za pridobitev novega slogana, ki bo zamenjal trenutnega »Dodajamo znanju in zamislim vrednost, da bodo postale vrednota«.  

Pogoji
Natečaj za novi slogan UP PEF poteka od 21. novembra do vključno 5. decembra 2016. K sodelovanju so vabljeni tako študenti kot zaposleni na UP PEF ter drugi zainteresirani. Vsak udeleženec natečaja lahko predlaga do tri slogane. Pri posredovanju slogana je potrebno navesti kontaktne podatke avtorja. Najboljšega bo izbrala tričlanska komisija v roku enega tedna po poteku natečaja. Zmagovalni slogan bo objavljen na spletni strani UP PEF in se bo uporabljal v promocijske namene. UP PEF bo prevzela materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16). UP PEF si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od posredovanih predlogov, če ne bodo ustrezali razpisanim pogojem in smernicam.  

Smernice
Predlog slogana naj bo v slovenskem jeziku. Vsebuje naj spodnje lastnosti:
-        kratek in sporočilen,
-        lahko prepoznaven,
-        enostaven za si ga zapomniti,
-        vsestransko uporaben,
-        s področja vzgoje in izobraževanja,
-        povezan z UP PEF, lokalnim okoljem.
 
Izbran bo tisti slogan, ki bo vseboval vse zgoraj navedene lastnosti. Komisija bo pri izbiri najbolj pozorna na zadnja dva kriterija.  

Rok oddaje
Rok za posredovanje predlogov slogana je 5. december 2016, do 16. ure. Pošlje se jih na e-naslov andreja.sopic@pef.upr.si.  

Tričlanska komisija
Tričlansko komisijo za izbor novega slogana UP PEF sestavljajo zaposlene na UP PEF, to so doc. dr. Barbara Baloh, doc. dr. Silva Bratož in Andreja Sopič, samostojna strokovna delavka za splošne zadeve. Komisija bo ocenjevala samo tiste predloge, ki bodo oddani pravočasno in bodo skladni z razpisanimi pogoji in smernicami.  

Kontakt
Andreja Sopič, samostojna strokovna delavka za splošne zadeve
andreja.sopic@pef.upr.si, 05 66 31 257           


2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ

UP PEF razpisuje fotografski natečaj z namenom postavitve fotografske razstave študentov UP PEF. Komisija bo med prejetimi fotografijami izbrala 12 najbolj primernih, ki bodo v mesecu decembru razstavljene v atriju UP PEF. Fotografije bodo uporabljene tudi v druge promocijske namene.  

Pogoji
Fotografski natečaj poteka od 21. novembra do vključno 5. decembra 2016. K sodelovanju so vabljeni tako študenti kot zaposleni na UP PEF oz. tako amaterski kot profesionalni fotografi. Vsak udeleženec natečaja lahko posreduje do tri fotografije, ki so v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. Fotografije naj bodo v JPG formatu, v velikosti do 2 MB in v resoluciji do 3000 pik po daljši stranici. Fotografije morajo biti brez podpisov, datumov, ur ali drugih oznak. Fotografije so lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Lahko so posnete od leta 2010 naprej. Pri posredovanju fotografij je potrebno navesti avtorja in njegove kontaktne podatke ter naslov fotografije, lokacijo in datum njenega nastanka. V kolikor so na fotografiji osebe, je potrebno posredovati tudi njihovo soglasje za objavo. Med prejetimi fotografijami bo tričlanska komisija v roku enega tedna po poteku natečaja izbrala 12 najboljših. Skupaj z imenom avtorja bodo razstavljene v atriju UP PEF in na spletni strani UP PEF ter se bodo uporabljale tudi v promocijske namene. UP PEF bo prevzela materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16).  

Smernice
Fotografije naj vsebujejo spodnje lastnosti:
-        sporočilnost,
-        vsestransko uporabnost,
-        povezanost z UP PEF oz. z lokalnim okoljem,
-        s področja vzgoje in izobraževanja,
-        povezanost s študenti, šolarji, mladostniki,
-        v skladu z razpisanimi pogoji – število, velikost, resolucija.  

Izbrane bodo tiste fotografije, ki bodo imele vse zgoraj navedene lastnosti.  

Rok oddaje
Rok za posredovanje fotografij je 5. december 2016, do 16. ure. Pošlje se jih na e-naslov andreja.sopic@pef.upr.si.  

Tričlanska komisija
Tričlansko komisijo za izbor 12 fotografij sestavljajo zaposleni na UP PEF, to so dr. Lara Kobal, dr. Eda Birsa in doc. Jelena Sitar Cvetko. Komisija bo ocenjevala samo tiste fotografije, ki bodo oddane pravočasno in bodo skladne z razpisanimi pogoji in smernicami.  

Kontakt
Andreja Sopič, samostojna strokovna delavka za splošne zadeve
andreja.sopic@pef.upr.si, 05 66 31 257

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino