Doktorska disertacija mag. Bojana Macuha

datum: 06.02.2017

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem
Pedagoška fakulteta

objavlja zagovor doktorske disertacije mag. Bojana Macuha.

Kandidat bo doktorsko disertacijo, pod mentorstvom prof. dr. Jurke Lepičnik Vodopivec in somentorstvom prof. dr. Jane Goriup, zagovarjal v okviru doktorskega študijskega programa tretje stopnje Edukacijske vede
 
v četrtek, 23. februarja 2017, ob 12.00

v predavalnici FM 3, v pritličju stavbe UP Pedagoške fakultete, na Cankarjevi 5, v Kopru.

Doktorska disertacija z naslovom »Učinki vseživljenjskega učenja na življenjski slog starostnikov v domovih za starejše v Pomurju« je na vpogled v knjižnici fakultete UP FM in UP PEF.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino