Zagovor doktorske disertacije Mojce Jermaniš

datum: 14.02.2017

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Mojce Jermaniš. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom prof. dr. Boruta Rončevića in somentorstvom izr. prof. dr. Dejana Hozjana zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede, in sicer 10. aprila 2017 ob 10. uri v predavalnici P2 na UP PEF, Cankarjeva 5, Koper. 

Doktorska disertacija z naslovom »Vpliv izobraževanja vodij za komunikacijske in vodstvene kompetence na delovno učinkovitost in motivacijo zaposlenih« je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino