Center za umetnost in oblikovanje UP PEF

datum: 26.04.2017

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) je v zadnjih letih dosegla stabilno in učinkovito delovanje na področju študijske dejavnosti, zato vse več pozornosti usmerja v nadaljnji razvoj in nadgradnjo drugih dejavnosti fakultete. Fakulteta se v zadnjem obdobju še posebej usmerja v razvoj umetniške dejavnosti.

Vse od sprejetja Vizije razvoja umetniških dejavnost UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategije  delovanja UP PEF na področju umetniških dejavnost UP PEF za obdobje 2013-2020 fakulteta promovira umetniške dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov. Umetniške dejavnosti so s področja uprizoritvene, glasbene, plesne in gledališke umetnosti. Umetniških dosežkov je vsako leto več, saj se pozornost namenja tudi spodbujanju in razvijanju umetniških potencialov študentov. Pri tem se dviguje tudi kvaliteta izvedb in utrjuje prepoznavnost fakultete na področju umetnosti znotraj akademskega prostora in širše.

Glede na potrebe po nadaljnji širitvi delovanja UP PEF na umetniškem področju, je na fakulteti s 1. aprilom 2017 začel delovati Center za umetnost in oblikovanje UP PEF (CUO UP PEF). Za predstojnico centra je bila imenovana prodekanja za umetniško delo prof. dr. Bogdana Borota

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino