Dr. Boris Kožuh, prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

datum: 26.09.2017

kategorija: Novice


Komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta je v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) 25. septembra 2017 podelila priznanja za leto 2017. Letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja je prof. dr. Boris Kožuh, visokošolski učitelj na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

Prof. dr. Boris Kožuh je svojo pedagoško pot začel kot predmetni učitelj na osnovni šoli v Selnici ob Dravi. Po končanem doktorskem študiju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je svoje pedagoško delo s področja pedagoške metodologije in pedagoške statistike opravljal na vseh treh slovenskih pedagoških fakultetah. Na koprski pedagoški fakulteti sodeluje tudi po upokojitvi.

Ko  uh nagrajenec PI2017

Na raziskovalnem področju se je ukvarjal predvsem z metodološkimi značilnostmi reform obveznega in srednješolskega izobraževanja v Sloveniji in tedanji Jugoslaviji od leta 1945 naprej in vlogo pedagogike v teh reformah. Od devetdesetih let dalje se je raziskovalno delo dr. Kožuha usmerilo predvsem v metaanlizo v pedagoškem raziskovanju. Pri svojih analizah je razvil vrsto postopkov za statistično ugotavljaje zanesljivosti. Drugi poudarek teh raziskav pa temelji na standardizaciji mere jakosti učinka v metaanalizi, pri čemer s teoretskih in praktičnih vidikov analizira vprašanja uporabe različnih mer razpršenosti za standardizacijo.

Dela prof. dr. Kožuha kažejo tudi njegov izjemen posluh za študente. Slednje se izrazito zrcali v njegovih knjigah s področja statistike-Statistične metode v pedagoškem raziskovanju (prvič izšla 2003 ter doživela še tri ponatise) ter Knjiga o statistki (2013). Tako kot zbirke vaj tudi ti dve knjigi odlikujejo življenjski primeri, ki vodijo bralca od osnovnih statističnih pojmov do zahtevnejših statističnih postopkov. Prav zato njegove učbenike poleg študentov pedagoških študijskih programov uporabljajo tudi študentje drugih programov. Na podoben način je pristopil tudi pri oblikovanju učbenikov o statistični obdelavi podatkov z računalniškimi podatki. Prof. dr. Kožuh je avtor univerzitetnih učbenikov v slovenščini, ukrajinščini, srbščini, hrvaščini in poljščini. Pomemben doprinos k razvoju pedagoške stroke predstavlja tudi njegovo dolgoletno sodelovanje pri slovenski znanstveni reviji Sodobna pedagogika, ki jo je deset let tudi vodil kot glavni urednik.

Njegova osebna bibliografija obsega številne znanstvene članke, monografije, ki so bile izdane pri domačih in tujih založbah. Objave kažejo na to, da je sodeloval in tudi še vedno sodeluje s številnimi univerzami v tujini, med njimi UCLA Los Angeles, Univerza South Bank London, Karlova univerza Praga ter več univerz na Poljskem, pri čemer je še vedno posebno aktiven na Univerzi Andrzeja Frycza Modrzewskega v Krakovu. Pri tem vztrajno širi mednarodno mrežo raziskovalcev, ki objavljajo prispevke v monografijah, ki jih najpogosteje (so)ureja tudi sam. Organiziral je tudi številne mednarodne spletne znanstvene konference.

Raziskovalno je vodil ali deloval v različnih projektih in raziskovalnih skupinah doma in v tujini. Deloval je tudi v številnih društvih in združenjih s pedagoškega področja kot sta Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije in Statistično društvo Slovenije.

Prof. dr. Boris Kožuh je s svojim znanstveno-raziskovalnim in pedagoškim delom izjemno prispeval k razvoju in napredku pedagoške stroke ter še posebno pedagoške metodologije. Njegovo delo pušča pomemben pečat tako na mnogih generacijah študentov kot tudi v sami akademski skupnosti.

Nagrajencu iskreno čestitamo!

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino