Rok za oddajo prispevka za 14. Mednarodni znanstveni sestanek

datum: 08.01.2018

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta  v sodelovanju  z Univerzo v Kragujevcu, Pedagoško fakulteto iz Užica in Jagodine (Srbija) v petek, 21. septembra 2018, vabi na 14. mednarodni znanstveni sestanek z naslovom Inovativno poučevanje in učenje.

Temeljni namen mednarodnega znanstvenega sestanka je opredeliti vlogo in pomen uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v procesu učenja in poučevanja na vseh ravneh izobraževanja.  

Za učinkovito rabo IKT v izobraževanju, z namenom zagotavljanja spreminjanja procesa učenja in poučevanja so potrebni novi pristopi in znanje, zato uporaba IKT pomeni tudi spremembe na področju didaktike in kompetenc učiteljev in učencev. IKT nastopa tudi kot pomemben dejavnik spodbujanja ustvarjalnosti in inovacij v vzgoji in izobraževanju. Zato inovativno poučevanje vključuje tako poučevanje za ustvarjalnost, poskuša razvijati učenčevo lastno ustvarjalno mišljenje, kot tudi ustvarjalno poučevanje, ki se nanaša na izvedbo inovativnih oblik poučevanja v praksi, z namenom zanimivejšega in učinkovitejšega učenja (Inovating learning: Key Elements for developing Creative Classrooms in Europe, European Commission,  2012).  

Inovativne oblike pedagoške uporabe lahko ob ustrezni in sistematično vodeni rabi IKT v izobraževanju spodbujajo večjo fleksibilnost, individualizacijo ter personalizacijo učenja in poučevanja. Osmišljenost rabe IKT v je v tem kontekstu mogoče doseči ob upoštevanju kompleksnosti dimenzij in dejavnikov, ki vplivajo na učinkovito didaktično rabo IKT v izobraževanju. Pri tem gre za medsebojno povezanost organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa, dobre prakse v procesu učenja in poučevanja, vodenja in vrednot učenja in poučevanja, kurikuluma, ocenjevanja ter infrastrukture (Strateške usmeritve nadaljnjega uvajanja IKT v slovenske VIZ do leta 2020, Ljubljana, 2016).    

V okviru mednarodnega znanstvenega sestanka smo tako želeli oblikovati naslednja tematska področja: 
-          Sistemski vidik vpeljave IKT na  različne ravni izobraževanja,
-          Izzivi rabe IKT v učilnici,
-          IKT v profesionalnem razvoju učitelja, 
-          Inovativni pristopi pri poučevanju in učenju,
-          Raba IKT z vidika različnih predmetnih področij.  

Pomembni datumi:
23. 3. 2018 - rok za oddajo prispevka.
16. 4.  2018 - povratna informacija avtorju o ustreznosti prispevka.
30. 4. 2018 - rok za oddajo končne verzije prispevka.

Navodila avtorjem


Prispevke pošljite na naslov: konferenca.ikt@gmail.com.  

Veselimo se druženja ob skupnih razpravah in razvijanju novih oblik spoznavanja! Lepo vas pozdravljamo, 

Vodja programskega odbora
doc. dr. Tina Štemberger

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino