Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije

datum: 13.02.2018

kategorija: Novice


Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem bo v sodelovanju z mednarodno organizacijo "Mediterraneo senza hendicap" od 24. do 26. maja 2018 v Kopru organizirala mednarodni kongres na temo Socialna prepoznavnost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. S VII. mednarodnim kongresom organizacije Mediterraneo senza handicap – Mediteran brez handikapa si prizadevamo doseči preskok v miselnosti v odnosu do oseb s posebnimi potrebami.

 

Kongres MSH

Kongres bo zajemal tri vsebinske sklope

  • Družina in izzivi, ki jih prinašajo posebne potrebe;
  • Izobraževanje in izzivi, ki jih prinaša vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
  • Položaj oseb s posebnimi potrebami v karierni orientaciji in zaposlitvi.

Jeziki
Na kongresu bo poskrbljeno za simultano prevajanje v slovenščino italijanščino, angleščino in francoščino.

Kongres je namenjen

  • posameznikom ter
  • inštitucijam,
  • zavodom in
  • društvom,

ki delujejo na področju posebnih potreb, tako z znanstvenega kot etičnega, socio-kulturnega in družbenopedagoškega vidika.

Organizatorji

  • Društvo Mediteran brez hendikepa – Associazione Mediterraneo senza handicap,
  • Pedagoška Fakulteta Univerze na Primorskem (Slovenija),
  • Središče za Bioetiko Univerze »Sacro Cuore« iz Milana (Italija).

Več informacij in navodila za prijavo
Na kongres se lahko prijavite kot pasivni udeleženec oz. s prispevkom ali posterjem, in sicer na tej povezavi. Rok za prijavo in za oddajo izvlečka oz. posterja je podaljšan do 6. aprila 2018.

Navodila

Kontakt

Associazione Mediterraneo senza handicap
Piazza San Pancrazio 5
00152 Roma – Italia
Tel. e Fax +39 065809918
www.mediterraneosenzahandicap.org
E-mail:
giornatadistudio.estero@gmail.com
msh@pef.upr.si
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino