Razstava študentov: Tipne številke

datum: 14.02.2018

kategorija: Novice


Tipne   tevilke


Pri predmetu didaktika matematike 1 se študentje seznanijo z osnovnimi zakonitostmi in specifičnostmi poučevanja matematike v 1. in 2. razredu osnovne šole. Pri predavanjih in vajah spoznavajo metode, oblike, načela in postopke sodobnega poučevanja matematike.

Pri vsebinah aritmetike in algebre se študentje naučijo, kako učencem približati koncept števila. Oblika številk je dogovorjena, zato potrebujejo učenci jasna navodila o tem, kako zapisujemo številke. Pisanje nove številke vadimo najprej grobomotorično, z velikimi gibi, da učenci dojamejo zaporedje gibov (s prstom po zraku, s pisali po tabli ali večjih površinah papirja ipd.). Nato gremo na manjše gibe in pisanje številke utrjujemo s fino motoriko (npr. pisanje s prstom po dlani). Šele ko so gibi in smeri pisanja jasni, številke pišemo v zvezek.

Pomembno je, da pri spoznavanju novih številk vključimo čim več čutil, saj tako lažje zadovoljimo različne učne stile učencev.

Študentje 3. letnika RP so pripravili tipne številke iz različnih materialov, preko katerih učenci s tipanjem začutijo poteze številke ali pa jo vidno zaznajo. Učencem lahko v naslednji fazi prekrijemo oči in s tipanjem ugotovijo, katero številko smo jim dali.

Tipne številke lahko uporabimo tudi pri različnih didaktičnih igrah, s katerimi utrjujemo količinsko predstavo – učencem pokažemo določeno številko in nato morajo pokazati toliko prstov kot jim veli številka ali pa morajo prinesti učitelju določeno število predmetov. Lahko  jim damo tudi množico predmetov, kateri učenci priredijo ustrezno številko.

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino