Zagovor doktorske disertacije Nastje Cotič

datum: 21.03.2018

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Nastje Cotič. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof  dr. Darja Zuljana in somentorstvom doc. dr. Janje Plazar zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje v sredo, 11. aprila 2018, ob 9.30 v predavalnici P6 na UP PEF (Cankarjeva 5, Koper).

Doktorska disertacija z naslovom »Model pouka naravoslovja na morski obali z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in izkustvenega učenja je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino