Prijava za zapolnitev prostih vpisnih mest na podiplomskih študijskih programih UP PEF

datum: 20.09.2018

kategorija: Novice


Od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure bo potekala prijava za zapolnitev prostih vpisnih mest na podiplomskih študijskih programih UP PEF. Študij na drugi stopnji je namenjen tako diplomantom I. stopnje kot zaposlenim, ki želijo nadgraditi ali razširiti svoja znanja. Brezplačen je za vse, ki niso še dosegli VII. stopnje izobrazbe.

Pomembni podatki
Kdo se lahko prijavi: Slovenski državljani in državljani EU
Rok prijave: 26.-27. 9. 2018 do 12. ure
Razpis za vpis   

Potek prijave
Na portalu eVŠ se odda prijavo, se jo sprinta in podpiše ter z overjeno kopijo diplomske listine in overjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih dostavi v referat za študente UP PEF najkasneje 27. septembra do 12. ure. Poštni žig ne velja.

Prosta vpisna mesta
Prosta mesta so na vseh programih razen na mag. štud. prog. Inkluzivna pedagogika, ki se bo izvedel na dislocirani enoti v Škofji Loki, v Kopru pa so vpisna mesta še na voljo.

Podiplomski študijski programi 2. stopnje   

Podiplomski študijski programi 3. stopnje

Več informacij
nadine.baruca@pef.upr.si
05 66 31 271

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino