Dr. Amalija Žakelj nagrajena za svoje izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

datum: 26.09.2018

kategorija: Novice


Ljubljana, 25. september 2018 – v okviru 3. nacionalne znanstvene konference Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju, ki jo je organiziral Pedagoški inštitut v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), so bila v prostorih ZRC SAZU podeljena priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta. Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja je prejela izr. prof. dr. Amalija Žakelj, visokošolska učiteljica s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.  
  

Tudi letos so Pedagoški inštitut, SLODRE in CMEPIUS organizirali 3. nacionalno znanstveno konferenco Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju, ki nosi podnaslov Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju. Prav tako so bila tudi letos na konferenci podeljena priznanja za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.   

Priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja je prejela dr. Amalija Žakelj, ki je na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem habilitirana kot izredna profesorica za področje Didaktike matematike ter kot višja znanstvena svetnica. 

PI amalija (5)

 

Nagrajenka se razvojno in raziskovalno že več kot 30 let ukvarja s področjem didaktike matematike, ki ga dopolnjuje z razvojno-raziskovalnim delom na področju razvoja in posodabljanja kurikula v širšem smislu. V sodelovanju s sodelavci z Zavoda za šolstvo RS ter s strokovnjaki z domačih in tujih institucij oz. fakultet razvija strategije poučevanja in učenja, ki jih publicira v didaktičnih gradivih za učitelje, člankih, priročnikih, znanstvenih in strokovnih monografijah, znanstvenih revijah ter v zbornikih. Rezultati njenega dela se zrcalijo tudi v posodobljenih kurikularnih dokumentih in učnih načrtih. Svoje znanje in dolgoletne izkušnje prenaša na mlajše rodove z izobraževanjem bodočih učiteljev, na seminarjih in posvetih na učitelje ter s sodelovanjem v različnih razvojno-raziskovalnih projektih.  

Nagrajenki iskreno čestitamo!

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino