Mednarodna konferenca: Obrazi raznojezičnosti v evropskih izobraževalnih kontekstih

datum: 19.11.2018

kategorija: Novice


Vabljeni na mednarodno konferenco OBRAZI RAZNOJEZIČNOSTI V EVROPSKIH IZOBRAŽEVALNIH KONTEKSTIH, ki jo 12. aprila 2019 organiza Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem v sodelovanju s projektom Erasmus + “Multilingual Higher Education: Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices”

V preteklih dveh desetletjih smo bili priča pomembnim spremembam v razumevanju vloge jezika v družbenem, ekonomskem, kulturnem in političnem okolju. Spoznali smo, da je za učinkovito družbeno integracijo potrebno preseči tradicionalne jezikovne razmejitve in obenem spodbujati (s)poznavanje različnih jezikov in kultur. Razvijanje raznojezičnega in medkulturnega izobraževanja je moč razumeti kot odgovor na številne izzive, ki jih danes prinašajo nove oblike mobilnosti in migracijskih procesov. Prav to pa predpostavlja priznavanje in podpiranje jezikovne in kulturne raznolikosti na vseh ravneh izobraževanja, katerega končni cilj je izgradnja bolj humane in inkluzivne družbe. K udeležbi na konferenco so vabljeni zlasti raziskovalci na področju večjezičnosti in raznojezičnosti, odločevalci na področju izobraževanja in učitelji praktiki. Osnovni cilj konference je predstavitev raziskav in projektov ter izmenjava dobrih praks na področju večjezičnosti in večkulturnosti, s poudarkom na inovativnih pristopih in praksah. Namen konference je tudi ponuditi prostor za razpravo o sodobnih trendih in izzivih na področju večjezičnega izobraževanja in s tem priložnost za premostitev razkoraka med teorijo in prakso. Dobrodošli so referati, delavnice in posterji v slovenščini, angleščini in italijanščini. 

Predvidene teme:
•         pedagoške predpostavke raznojezičnosti
•         primeri dobrih izobraževalnih praks
•         raznojezičnost, raznokulturnost in identiteta
•         spodbujanje medkulturnega dialoga
•         dvojezični in večjezični modeli izobraževanja
•         CLIL in jezikovna kopel
•         večjezičnost in prevajanje
•         večjezičnost na visokošolski ravni
•         medkulturna komunikacija
•         sosedski jeziki

V okviru konference bomo izdali Zbornik povzetkov, izbrani prispevki pa bodo recenzirani in objavljeni v znanstveni monografiji.

Pomembni datumi:
7. januar 2019 – oddaja povzetkov (do 300 besed).
31. januar 2019 – povratna informacija
28. februar 2019 – prijava udeležencev na konferenco

Povzetke pošljite na: https://goo.gl/forms/8mzXzhqZVGg6Q4hU2.
Kotizacije NI.

Programski odbor konference:
izr. prof. dr. Silva Bratož
izr. prof. dr. Alenka Kocbek
lekt. dr. Anja Pirih

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino