Dedek Mraz, kaj nam prinašaš?

datum: 03.12.2018

kategorija: Novice


Dedek Mraz, kaj nam prinašaš?
Reševanje likovnih nalog in njihovo povezovanje skozi načrtovanje postavitve razstave  

Likovna razstava študentov 4. letnika univ. štud. prog. prve stopnje Razredni pouk, Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
    

Mentorica: dr. Lara Kobal  

Razstava bo postavljena v atriju UP PEF na ogled od 27. novembra 2018 do 15. januarja 2019.

________________________________________________________________________

Študentje 4. letnika univ. štud. prog. prve stopnje Razredni pouk na UP PEF v okviru predmeta Likovna didaktika 1 spoznavajo različne vsebine predmeta Likovna umetnost za osnovnošolski kurikulum, med katerimi so tudi osnovne likovne tehnike ter likovne naloge. Pri vajah iz omenjenega predmeta tako študentje rokujejo tudi z materiali in so v študijskem letu 2018/2019 pod mentorstvom dr. Lare Kobal ustvarili tudi pričujoče likovne izdelke ter pripravili načrt ter izvedbo razstave, ob sami postavitvi pa samokritično evalvirali izvedbo likovne naloge. S samostojnim delom dokazujejo sposobnosti načrtovanja, pripravljanja učnih pripomočkov in demonstracije likovnih tehnik. Študentje s praktičnim delom krepijo zavedanje pomena likovnega ustvarjanja učitelja kot pripravo na pouk ter se tako zavedajo zahtevnosti načrtovanja pouka Likovne umetnosti od 1. do 5. razreda osnovne šole ter krepijo svoje tehnične spretnosti.  

Za letošnjo decembrsko razstavo so tako študentje združili spoznavanje dveh likovnih tehnik. Prvi likovni izdelek – slika – je izveden v slikarski tehniki tempera, in so jo kot osnovno tehniko izvedli za slikarsko likovno nalogo “Slikanje slike z uporabo mešanja barv s svetlenjem in temnenjem barve”. Pri likovnem področju kiparstva pa so študentje eksperimentirali z oblikovanjem papirja. Tako so dokazali, da je smiselno načrtovati in izvesti likovne naloge po učnem načrtu za likovno umetnost tudi tako, da jih učitelj združi med seboj z načrtovanjem in postavitvijo likovne razstave. Likovni izdelki so prikaz možnih rešitev likovnih nalog, izraz posameznikove kreativnosti ter so primer kakovostne uporabe učnega načrta in izvajanja likovnih tehnik.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino