Fantje v skrbstvenih poklicih za karierne svetovalke in svetovalce in ter učiteljice in učitelje za spolno senzibilno poklicno svetovanje

datum: 14.01.2019

kategorija: Novice


Mirovni inštitut vas v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto in v okviru mednarodnega projekta vabi na brezplačno usposabljanje "Fantje v skrbstvenih poklicih za karierne svetovalke in svetovalce in ter učiteljice in učitelje za spolno senzibilno poklicno svetovanje" v ponedeljek, 4. marca 2019, ob 10. uri v predavalnici P5 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

Na usposabljanje se je potrebno predhodno prijaviti: https://www.1ka.si/a/196926.

________________________________________________________________________

Mednarodni projekt Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev, ki ga sofinancira Evropska komisija, naslavlja izjemno nizek delež moških v poklicih, kot so negovalec, vzgojitelj predšolskih otrok, učitelj razrednega pouka, medicinski tehnik, socialni oskrbovalec ipd. Medtem, ko se dekleta že odločajo za poklicne izbire, ki stereotipno veljajo moške, pa se fantje le izjemoma odločajo za poklicna izobraževanja, ki so pojmovana kot tradicionalna ženska. Mednarodne študije kažejo, da je eden od razlogov ta, da fantje niso deležni ustrezne podpore  šol in svetovalnih služb, kadar želijo raziskati možnosti spolno netipičnih poklicnih izbir.

Prav zato Mirovni inštitut organizira brezplačna enodnevna usposabljanja Fantje v skrbstvenih poklicih za karierne svetovalke in svetovalce ter učiteljice in učitelje za spolno senzibilno poklicno svetovanje. Pridruženi partner projekta je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), koordinator v Sloveniji pa Mirovni inštitut.

Usposabljanje prinaša vpogled v spolno segregacijo trga dela, posebnosti skrbstvenega dela, kako spolni stereotipi vplivajo na fante, analizo spolnih stereotipov v informativnem gradivu za osnovnošolce pri odločanju za nadaljnje poklicno izobraževanje, predvsem pa v konkretne didaktične metode, s katerimi lahko fante informiramo o skrbstvenih poklicih in okrepimo v premoščanju spolnih stereotipov v poklicnih izbirah. Predstavljene bodo tudi dobre prakse/orodja za spolno občutljivo karierno svetovanje.

Izvajalki usposabljanja: dr. Živa Humer in dr. Majda Hrženjak.
Velikost skupine: od 20 do 40 študentk/študentov.

Dodatne informacije: Marko Gavriloski, asist. (marko.gavriloski@pef.upr.si).
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino