Prilagojeni pristopi do oseb z gluhoslepoto

datum: 22.02.2019

kategorija: Novice


UP PEF vabi na gostujoče predavanje Metka Knez, uni. dipl. soc. del. z naslovom Prilagojeni pristopi do oseb z gluhoslepoto in drugih oseb s senzornimi ovirami 22. februarja 2019 ob 16.00 na dislocirani enoti Škofja Loka (U2, bivša vojašnica, Partizanska 1, Škofja Loka).

Predavanje se bo izvedlo v okviru magistrskega študijskega programa Inkluzivna pedagogika in predavanja Metode dela s slepimi in slabovidnimi nosilke doc. dr. Aksinje Kermauner.

______________________________________________________________________

Študenti se bodo pri urah predavanj prilagojeni pristopi do pacientov s posebnimi potrebami seznanili:
• definicijo množične senzorne ovire (slepota, slabovidnost, naglušnost, gluhota, gluhoslepota),
• socialnimi vidiki množične senzorne ovire,
• načini sporazumevanja z osebami z množično senzornimi oviranosti (načini sporazumevanja v tehničnem smislu: govorjena beseda, slovenski znakovni jezik, taktilni načini komunikacije),
• vloga tolmača, spremljevalca, osebnega asistenta,
• odnos in pristopi do oseb z gluhoslepoto,
• predstavitev osebnih izkušenj predavateljice.

Potek predavanj oziroma delavnice:
1. Uvodni pozdrav, predstavitev predavateljice in udeležencev.
2. Predstavitev tem, ki jih bomo obravnavali.
3. Predstavitev teoretičnega dela: (45 minut)
- definicijo množične senzorne ovire (slepota, slabovidnost, naglušnost, gluhota, gluhoslepota),
- socialnimi vidiki množične senzorne ovire,
- načini sporazumevanja z osebami z osebami z množično senzornimi oviranosti (načini sporazumevanja v tehničnem smislu: govorjena beseda, slovenski znakovni jezik, taktilni načini komunikacije),
- vloga strokovnega delavca, tolmača, spremljevalca, osebnega asistenta,
- odnos in pristopi do oseb z gluhoslepoto.
4. Praktični del – vaje
Udeležence skupine povabim, da se razdelijo v skupine po 4 osebe nato jim razdelim material (plakat papirje, flomastre …).

I. vaja: člani po skupinah razmislijo: kaj njim pomeni sporazumevanje oziroma komunikacija,  in pri tem naštejejo asociacije, ki se pojavijo ob besedi komunikacija, pri čemer so pomembne 4 naslednje asociacije.

II. Vaja: člani skupine razmislijo o situaciji, ko so nekomu z govorjeno besedo želeli nekaj sporočiti in njihovo sporočilo ni bilo razumljeno. Pri izvedbi vaje se udeleženci osredotočijo na:
• Občutke - kako so se počutili, ko niso bili razumljeni?
• Njihov odziv - Kaj so skušali narediti, da bi bili razumljeni? Ali so vztrajali in z različnimi načini skušali povedati kaj želijo ali so se odločili za umik?
Namen 1. in 2. vaje: udeleženci v 1. vaji razmislijo na kaj jih spomni sporazumevanje oz. komunikacija iz svojega čisto vsakdanjega življenja. Nato pa pri drugi vaji osmislijo in podoživijo svoje lastne občutke kako so se počutili, če so doživeli, da so doživeli situacijo, ko niso bili razumljeni ali upoštevani ter kaj so ob tem poskusili narediti, da bi si izboljšali položaj v katerem so se znašli. S prvo in drugo vajo bomo zaokrožili celotno predavanje v smislu, da bo sporazumevanje in odnos  rdeča nit izobraževanja. 

III. učenje posameznih tehnik komunikacije, ki so uporabni v vsakdanjem življenju

IV. vaja: udeleženci bodo v parih poskusili vzpostaviti stik z osebo, ki ima zavezane oči in se bo naredila, da ne sliši ali zelo malo sliši. Nato se oba zamenjata. Nato v paru preizkusita pogovor v naučenih tehnikah sporazumevanja. Udeleženci bodo poskusili vzpostaviti stik tudi z naglušno osebo, ki nima nujno težav z vidom ali je gluha. Namen vaje: pri tej vaji se bodo udeleženci seznanili z načini, kako se približati osebi z gluhoslepoto, ali kako vzpostaviti z nekom, ki je naglušen ali ne sliši.

V. vaja – spremljanje slabovidne, slepe, gluhoslepe osebe
Udeležence povabim, da se razdelijo v pare. Nato jim razdelim temna očala, da si jih posamezni udeleženec nadene na oči. Vaja ima dva dela:
• videči udeleženec pod roko prime slepega udeleženca in ga spremlja tako, da videči spremljevalec poriva slepega udeleženca pred seboj nato se zamenjata.
• Videči udeleženec slepemu udeležencu ponudi roko ali ramo, da se ga slepi udeleženec prime in ga spremlja. Spremljanje poteka tako, da je videči udeleženec korak pred slepim udeležencem in mu slepi udeleženec sledi.
Namen vaje je udeležencem izobraževanja praktično prikazati razliko v kvaliteti spremljanja slepih, slabovidnih ter oseb z gluhoslepoto. Pri čemer bo poudarek na učenju pravilnega spremljanja in zakaj je pomembno upoštevati pravila spremljanja tudi iz varnostnih razlogov.

VI. vaja: udeleženci bodo v paru preizkusili kako se spremlja gluhoslepo osebo in sicer na ta način, da bo eden od njiju spremljal drugega, ko pa bodo prišli do stopnic bodo morali dati znak stopnica. Namen vaje je praktično prikazati neverbalne znake, ki jih lahko spremljevalec nakaže osebi, ki jo spremlja, ne da bi bilo potrebno izgubljati veliko časa in lahko komunikacija hitro steče.

5. Zaključek
- Po izvedbi vaj se udeleženci razdelijo v skupine kjer si med seboj podelijo vtise, spoznanja in naredijo povzetke (10 minut),
- poročanje skupin,
- diskusija in slovo.
 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino