Doktorska disertacija Tine Čok

datum: 06.09.2019

kategorija: Novice


Obveščamo vas, da je Senat Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdil doktorsko disertacijo Tine Čok. Kandidatka bo doktorsko disertacijo pod mentorstvom izr. prof. dr. Mateje Petrovčič in somentorstvom izr. prof. dr. Silve Bratož zagovarjala v okviru doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede v petek, 20. septembra 2019,  ob 10. uri v predavalnici P4 (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper). 

Doktorska disertacija z naslovom Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini je na vpogled v knjižnici fakultete.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino