Otroci/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami v VIZ sistemu

datum: 17.09.2019

kategorija: Novice

 

Zavod za socialno pedagogiko in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v novembru 2019 pripravljata posvet za delavce v VIZ – Otroci/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami v VIZ sistemu – težave, dileme, alternative, rešitve.

Izvajalci: prof. dr. Mitja Krajnčan, doc. dr. Andrej Berdajs, asist. Ana Bogdan Zupančič s sodelavci
Termin: 20. 11. 2019 od 9.00 do 17.00
Prijava: do 15. 11. 2019

Informacije za plačilo kotizacije
Zavod za socialno pedagogiko
CANKARJEVA ULICA 5, 6000 KOPER
IBAN: SI56 6100 0001 3247 249, SWIFT: HDELSI22
Naziv in naslov banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA


Kratka vsebina
Prakse kažejo da je vprašanje položaja otrok/mladostnikov s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami (v nadaljevanju ČVT/M) v vzgojno izobraževalnem sistemu aktualno in pereče. Številni strokovni delavci, ki si prizadevajo, da bi čim bolj uspešno vključevali otroke/mladostnike s ČVT/M v vzgojno-izobraževalne procese, se srečujejo s sistemski, strukturnimi in drugimi ovirami v teh prizadevanjih. Nekateri uspešno krmarijo med temi ovirami in obstajajo številni primeri dobrih praks. Na posvetu želimo odpirati večdimenzionalni vzgojno-izobraževalni prostor v smeri razreševanja dilem in težav pri delu s to ranljivo skupino otrok/mladostnikov, se spraševati o novih pojavnih oblikah ČVT/M in ponujati alternativne načine in metode dela z otroki/mladostniki s ČVT/M.

Kontaktna oseba
Ana Bogdan Zupančič, ana.bogdan.zupancic@pef.upr.si

____________________________________________________________________

 

Okviren program (8 ur – 0,5 točke):

Uvodni predavanji:
9:30 – 11:00 Prof. dr. Mitja Krajnčan – Kaj lahko strokovni centri ponudijo osnovnim šolam?
11:00 – 11:15 Kratek odmor
11:15 – 12:45 Doc. dr. Andrej Berdajs – Pomembnost kompetenc socialnopedagoškega delovanja z rizičnimi mladostniki v OŠ in SŠ
12:45 – 14:00 Daljši odmor za kosilo

Delo po skupinah:
14:00 – 17:00 Inovativne in praktično uporabne oblike skupinskega dela – debatne, supervizijske skupine na 4 ponujene teme – možnost izkušnje 2 skupin.
1.    skupina: Jaz kot vodja oddelka, skupine.
2.    skupina: Moj odnos do otrok s ČVT/M.
3.    in 4. skupina: Izmenjava primerov dobre prakse, kakšna podpora mi manjka kot strokovnemu delavcu - predlogi sprememb/izboljšav.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino