Otroci/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami v VIZ sistemu

datum: 17.09.2019

kategorija: Novice

 

Zavod za socialno pedagogiko in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v novembru 2019 pripravljata posvet za delavce v VIZ – Otroci/mladostniki s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami v VIZ sistemu – težave, dileme, alternative, rešitve.

Izvajalci: prof. dr. Mitja Krajnčan, doc. dr. Andrej Berdajs, asist. Ana Bogdan Zupančič s sodelavci
Termin: 20. 11. 2019 od 9.00 do 17.00
Prijava: do 15. 11. 2019
Kotizacija: 20,00 EUR

Informacije za plačilo kotizacije
Zavod za socialno pedagogiko
CANKARJEVA ULICA 5, 6000 KOPER
IBAN: SI56 6100 0001 3247 249, SWIFT: HDELSI22
Naziv in naslov banke: DELAVSKA HRANILNICA D.D. LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA 5, 1000 LJUBLJANA


Kratka vsebina
Prakse kažejo da je vprašanje položaja otrok/mladostnikov s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami/motnjami (v nadaljevanju ČVT/M) v vzgojno izobraževalnem sistemu aktualno in pereče. Številni strokovni delavci, ki si prizadevajo, da bi čim bolj uspešno vključevali otroke/mladostnike s ČVT/M v vzgojno-izobraževalne procese, se srečujejo s sistemskimi, strukturnimi in drugimi ovirami v teh prizadevanjih. Nekateri uspešno krmarijo med temi ovirami in obstajajo številni primeri dobrih praks. Na posvetu želimo odpirati večdimenzionalni vzgojno-izobraževalni prostor v smeri razreševanja dilem in težav pri delu s to ranljivo skupino otrok/mladostnikov, se spraševati o novih pojavnih oblikah ČVT/M in ponujati alternativne načine in metode dela z otroki/mladostniki s ČVT/M.

Kontaktna oseba
Ana Bogdan Zupančič, ana.bogdan.zupancic@pef.upr.si

____________________________________________________________________

 

Okviren program (8 ur – 0,5 točke):

8.30 – 9:00 Registracija udeležencev

Uvodni plenarni predavanji:
9:00–Uvodni nagovor, predstavitev izvajalcev Posveta
9:30–11:00 Prof. dr. Mitja Krajnčan – Pomembne informacije o nastanku čustvenih in vedenjskih težav in vloga strokovnih centrov
11:00–11:15 Kratek odmor
11:15–12:45 Doc. dr. Andrej Berdajs – Pomembnost kompetenc socialnopedagoškega delovanja z rizičnimi mladostniki v OŠ in SŠ
12:45–14:00 Odmor za kosilo

Delo po skupinah:
14:00–16:00 Inovativne in praktično uporabne oblike skupinskega dela – debatne, supervizijske skupine na izpostavljene teme:
-    odnos do otrok s ČVT/M,
-    kakšna podpora mi manjka kot strokovnemu delavcu - predlogi sprememb/izboljšav,
-    vprašanje varnosti učencev in zaposlenih,
-    izmenjava primerov dobre prakse,
-    …

16:00–16.30  Plenarna predstavitev pomembnejših skupinskih ugotovitev.
16:30–17:00 Evalvacija in zaključki.
 

 

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino