Sladke priložnosti na Sladki Istri

datum: 27.09.2019

kategorija: Novice


UP PEF v okviru projekta EDUKA2 -  Čezmejno upravljanje, ki je potekal od 1. septembra 2017 do 30. aprila 2019 in je bil financiran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, vabi na IGRIVO MEDKULTURNO DRUŽENJE, ki bo potekalo na letošnji Sladki Istri v okviru informacijske točke Europe Direct Koper-Capodistria.


Študentje se bodo v okviru dogodka v soboto, 28. septembra 2019, od 10.00 do 13.00 na Verdijevi ulici v Kopru z mimoidočimi igrali igri Burja (od šest let) in Sosedujmo (od 11 let), ki sta nastali v okviru projekta EDUCA - Vzgajati k različnosti (sofinanciran v okviru Porgrama čezmejnega sodelovanja Sloveniji-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev).

Kdor se bo z nami igral, bo spoznaval čezmejni prostor med Slovenijo in Italijo z zgodovinskega, etnološkega, kulinaričnega in jezikovnega vidika.

____________________________________________________________________________

Več o projektu EDUKA2 – Čezmejno upravljanje
Cilj projekta EDUKA2, ki je  sofinanciran v sklopu Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 20142020 in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov.  Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), partnerji pa so Inštitut za narodnostna vprašanja (INV), Societât Filologjiche Furlane, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem (Pedagoška Fakulteta).

Več o Sladki Istri 2019

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino