Okrogla miza: Iskanje dialoga med umetnikom in učiteljem

datum: 07.11.2019

kategorija: Novice

 

Vabilo na okroglo mizo Iskanje dialoga med umetnikom in učiteljem
ter na koncert Amabile z muzejem, Kvartet kontrabasov Slovenske filharmonije
četrtek, 14. novembra 2019, ob 16.00, v predavalnici P2, na UP PEF

Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v projektu SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (2017—2022) združuje 32 konzorcijskih partnerjev, od tega 26 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Cilj projekta je preizkušati in razvijati povezave med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami in umetniki z namenom širitve inovativnih in odprtih učnih okolij v smeri dviga ravni sporazumevalnih zmožnosti otrok, učencev in mladostnikov v različnih jezikih. Pri tem izhajamo iz predpostavke, da ima umetniška izkušnja kot oblika izkustvenega učenja velik pedagoški potencial, saj omogoča nove spoznavne in doživljajske procese, ki jih strokovnjaki opisujejo s koncepti vrhunske izkušnje, zanosa in utelešene vednosti (Robi Kroflič).

V šolski prostor vstopa umetnik, ki skupaj z učiteljem omogočata otrokom in učencem živeti umetnost skozi avtentično izkušnjo umetniškega snovanja in doživljanja umetnosti. Izgrajujejo se novi didaktični pristopi tandemskega poučevanja in iskanja dialoga med umetnikom in učiteljem.

Namen okrogle mize je predstaviti nekatere delne rezultate projekta, predvsem pa izmenjati izkušnje in poglede o tandemskem poučevanju umetnika in učitelja. O tovrstnih izzivih se bomo pogovarjali z vzgojiteljico, umetnikoma, ekspertom in raziskovalkami v projektu SKUM. Sodelovale bodo: Doris Abram, Andreja Goetz, Jelena Sitar Cvetko, Brigita Jenko, Sonja Rutar, Eda Birsa, Barbara Baloh in Bogdana Borota. Pogovor bo vodila prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec. 

Izjava sodelujočega umetnika: »..dialog se vzpostavlja pri iskanju ravnovesja med kaosom, ki ga zahteva rojevanje umetnosti in disciplino, značilno za vzgojne procese.«

____________________________________________________________________________________

Vabilo za udeležence okrogle mize, sodelujoče v projektu SKUM, študente in zaposlene na UP PEF

Vljudno vabljeni tudi na Koncert Amabile z Muzejem, ki ga organizirata Društvo prijateljev glasbe Koper in Pokrajinski muzej Koper. Nastopil bo Kvartet konbrabasov Slovenske filharmonije. Glasbeniki želijo, da bi kontrabas imel mesto v glasbi tudi kot solistični inštrument. Program koncerta je TUKAJ.

Koncert bo v četrtek, 14. novembra 2019, ob 20.00, v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper. Udeleženci okrogle mize imajo vstop prost.

Pred koncertom, ob 19.30 bo muzejska kustosinja Maša Sakara Sučević predstavila Kaštelir nad Kortami kot utrjeno višinsko naselbino iz prazgodovine.

Vljudno vabljeni, da živimo umetnost. Vstop je prost za sodelujoče na okrogli mizi in v projektu SKUM ter študente in zaposlene na UP PEF.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino