Predstavitev zvezka in priročnika Od črte do črke

datum: 09.01.2020

kategorija: Novice


Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta vabi na predstavitev zvezka in priročnika za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti Od črte do črke avtoric Ester Derganc in dr. Barbare Baloh v četrtek, 16. januarja 2020, ob 13.30 v predavalnico P5 (II. nadstr. UP PEF, Cankarjeva 5, Koper).

___________________________________________________________________________

Predstavitvi bo sledil prikaz medpodročne delavnice v sodelovanju s strokovnjakinjami z UP PEF Bojano Kralj, Giuliano Jelovčan,  dr. Petro Furlan in dr. Barbaro Baloh, ki jo za zaposlene v VIZ izvajajo v okviru programa za profesionalno usposabljanje Vstopam v svet branja in pisanja z vsemi čutili. Letos se bo seminar izvedel 7. in 28. marca 2020 (prijava KATIS).

Avtorica delovnih zvezkov Ester Derganc je vzgojiteljica z dolgoletnimi izkušnjami. Pri svojem delu daje velik pomen predopismenjevanju. Po izčrpnem proučevanju didaktičnega gradiva doma  in v tujini se je odločila,  da bo sama pripravila izviren in inovativen material, ki bo upošteval razvoj zgodnje pismenosti pri predšolskem otroku. Pod strokovnim vodstvom dr. Barbare Baloh, strokovnjakinje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem za didaktiko slovenščine v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, sta lani nastala dva delovna zvezka (3-4 leta in 4-5 let). V letu 2019 je nastal še tretji (5-6 let). Poleg delovnih zvezkov bo novejšemu priložen še priročnik avtorice dr. Barbare Baloh, ki bo v pomoč tako vzgojiteljem, učiteljem in staršem.

Zvezki zajemajo vaje za razvijanje orientacije v prostoru in na listu ter grafomotorične vaje, ki postopno vodijo otroka k pridobivanju predbralnih in predpisalnih veščin.

Pravo novost predstavljajo tudi strani riši-briši in piši-zbriši, na katerih  otrok lahko poljubno poizkuša pisanje grafomotoričnih potez in pri tem ni obremenjen z zapisom, saj se zaveda, da lahko sled večkrat zbriše in večkrat poskusi. Ravno tako mu tovrstne strani omogočajo, da grafomotorične figure preizkuša tudi doma, s starši, v prostem času, med počitnicami …

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino