Razpis za vpis in informativni dan za podiplomski študij 2020/2021

datum: 29.03.2020

kategorija: Novice


Objavljen je razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2020/2021.

Prvi prijavni rok poteka od 8. aprila in traja do vključno 27. avgusta 2020*.

* V zvezi z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) MIZŠ podaljšuje vse odprte prijavne roke v okviru razpisov za vpis za študijsko leto 2020/2021, in sicer do prenehanja razlogov zanje, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. julija 2020. 

___________________________________________________________________________

Informativni dan
Informativni dan za podiplomske študijske programe UP PEF bo v Kopru potekal predvidoma v juniju 2020, na dislocirani enoti na Ptuju (za mag. štud. prog. Inkluzivna pedagogika) prav tako.

FB oglas 2 Pripluj naprej

V tem času se lahko udeležite online informativnih dni:

  • Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (20. april 2020 ob 17.00).

Prijavnica na online informativne dneve

___________________________________________________________________________

Študijske obveznosti pred vpisom
Pred vpisom na magistrske študijske programe 2. stopnje je potrebno opraviti določene študijske obveznosti (diferencialne izpite).

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik
Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik na magistrskih študijskih programih so spremenjeni. Med drugim je sprememba ta, da se kandidat z dokončanim starim univerzitetnim študijskim programom ne more neposredno vpisati, ampak se za vpis prizna 50 % vsebin predhodnega letnika. Vpiše pa se lahko tudi tisti kandidat, ki je končal primerljiv magistrski študijski program in se mu prav tako prizna 50 % vsebin predhodnega letnika. 

___________________________________________________________________________

Kontakt
Nadine Baruca
nadine.baruca@pef.upr.si
05 66 31 271


Več informacij o prijavi in študijskih programih

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino