Podaljšan rok za oddajo prispevka: Spodbujanje učinkovitega učenja

datum: 20.05.2020

kategorija: Novice


Rok za oddajo prispevka za nacionalno strokovno konferenco v okviru Erasmus+ programa PEDPACK Pedagogy & Practice, ki bo potekala 26. avgusta 2020 v prostorih Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (UP PEF, Cankarjeva 5, Koper), je podaljšan do 30. junija 2020.

Konferenca z naslovom Spodbujanje učinkovitega učenja je namenjena predvsem učiteljicam in učiteljem 1. in 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Kotizacije ni.

Ob zaključku konference boste udeleženci prejeli potrdilo o pripravi referata oz. sodelovanju na konferenci, ki ga lahko uporabite pri napredovanju v naziv.
___________________________________________________________________________

PRISPEVEK
Na konferenci lahko predstavite prispevek na temo:
- spodbujanje različnih strategij učenja (npr. samostojno učenje idr.),
- prilagajanje pouka različnim učnim stilom in različnim potrebam učencev,
- zagotavljanje možnosti, da se učenci sami učijo,
- omogočanje medvrstniškega učenja,
- medpredmetnega povezovanja,
- vzpostavljanja pozitivne klime za učenje in spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov,
- formativnega spremljanja.

Svoj prispevek lahko predstavite v obliki:
- referata,
- posnetka ali
- plakata.

___________________________________________________________________________

NAVODILA ZA ODDAJO PRISPEVKA
30. junij 2020 je zadnji rok za prijavo in oddajo povzetka v slovenskem in angleškem jeziku (ime in priimek avtorja/ev, ustanova in e-naslov, naslov prispevka, predstavljena tema glede na naslov konference, jezikovna ustreznost v slovenskem in angleškem jeziku ter dolžina povzetka največ 1500 znakov s presledki).

Pod povzetkom navedite 3 do 5 ključnih besed.
V recenzijo bodo šli samo jezikovno ustrezni povzetki.

___________________________________________________________________________

PRIJAVA
Elektronska prijava za aktivne in pasivne udeležence poteka do 19. avgusta 2020.

ODDAJA PRISPEVKA
- "pef-konferenca.pedpac@pef.upr.si"

KONTAKT
- 05 66 31 257

___________________________________________________________________________

POMEMBNI DATUMI
 do 30. 6. 2020 – zadnji rok za prijavo in oddajo povzetka v slov. in angl. jeziku,
 julij 2020  ─ informacija o ustreznosti povzetka,
 17. 8. 2020 ─ objava programa konference,
 do 19. 8. 2020 ─ rok za prijavo na konferenco za aktivne in pasivne udeležence,
 26. 8. 2020 ─ konferenca Spodbujanje učinkovitega učenja.

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino