Nasilje, družina in šola - Katja Zabukovec Kerin

datum: 26.05.2020

kategorija: Novice


V Društvu za nenasilno komunikacijo poudarjajo, da smo vsi ljudje dolžni opozarjati na nasilje, ki ga zaznamo. Pri prepoznavanju in odkrivanju, obravnavi ter dokazovanju družinskega nasilja nad otroki ima šola pomembno vlogo. Ker se zlorabe dogajajo v otrokovem domačem okolju, ima policija zaradi omejenega stika z otroki pri odkrivanju družinskega nasilja oteženo delo.
    
Strokovni delavci na šolah lahko znake družinskega nasilja hitreje prepoznajo, saj so z otrokom vsakodnevno v stiku. Prav zato je pomembno, da imajo strokovni in pedagoški delavci na vzgojno-izobraževalnih zavodih znanje o prepoznavanju znakov družinskega nasilja in znanje o pravilnem ukrepanju ob zaznavi le-teh.

Katja Zabukovec Kerin je soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikacijo, članica Evropskega observatorija za nasilje nad ženskami, strokovnega sveta za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti RS ter članica delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o preprečevanju nasilja v družini.

Na dogodek, ki bo potekal 8. junija 2020 ob 16. uri preko videokonferenčnega sistema Zoom, se je potrebno prijaviti preko spletne prijavnice. Na dan dogodka boste po el. pošti prejeli povezavo do dogodka.

K udeležbi vabimo študentke in študente ter vse pedagoške in strokovne delavce Univerze na Primorskem kot tudi ostalo zainteresirano javnost.


Se vidimo in skupaj reagirajmo!

Organizacijski odbor projekta
in Študentki svet UP PEF

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino