Nova številka Revije za elementarno izobraževanje

datum: 20.07.2020

kategorija: Novice


V juliju je izšla letošnja druga številka revije, ki jo izdaja Univerzitetna založba Univerze v Mariboru za UM PEF in UP PEF. Revija, v kateri so zbrani prispevki s področja vzgoje in izobraževanja (zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji), je od januarja 2019 sprejeta v informacijski sistem Scopus.
 

V tokratni izdaji izpostavljamo članek našega doktorskega študenta Vasje Kožuha z naslovom Poučevanje spoznavanja okolja in naravoslovni kapital učencev.

"V prispevku je prestavljen potek in rezultat raziskave, katere osnovni namen je podrobneje spoznati poučevanja učnega predmeta spoznavanje okolja. Ugotovitve kažejo, da učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ocenjujejo, da so motivirane za delo in kompetentne za poučevanje predmeta spoznavanja okolja. Pri tem se čutijo manj pripravljene za poučevanje fizikalnih, kemijskih, tehniških, socioloških in psiholoških vsebin kot za poučevanje drugih vsebin. Nadalje je bilo ugotovljeno, da določene naravoslovne postopke, kot so analiza in interpretacija podatkov, raziskovanje in delo z računalniki, izvajajo manj pogosto od drugih. Pri vrednotenju znanja se opirajo predvsem na pisne in ustne odgovore učencev."


Več informacij

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino