Nove ugotovitve na področju šolskih praks

datum: 10.08.2020

kategorija: Novice


Pri ugledni mednarodni založbi Verlag Dr Kovač je izšla znanstvena monografija Effectiveness of the Learning Environment – Findings of Monitoring Mathematics Lessons, katere avtorji so izr. prof. dr. Darjo Felda, prof. dr. Mara Cotič in prof. dr. Amalija Žakelj s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, dr. Boris Černilec z Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ter prof. dr. Milena Valenčič Zuljan s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

Monografija je plod raziskave, v kateri so avtorji dokazali, da ni tako pomembno, kakšne oblike je zunanja diferenciacija, ampak kakšen je pouk kot tak. Najpomembnejša je aktivna vloga učencev pri pridobivanju znanja v smislu upoštevanja njihovih idej v procesu odkrivanja in raziskovanja.

Ugotovitve raziskave bodo pomembno prispevale k spreminjanju šolskih praks v smeri učinkovitejše organizacije pouka, ki omogoča boljše dosežke učencev. Hkrati so lahko rezultati raziskave tudi vodilo in izhodišče pri normativnem urejanju organizacije pouka matematike v osnovni šoli.

Več informacij pod zanimivosti

nazaj na prejšnjo vsebino natisni vsebino